Google+ Followers

Google+ Followers

18 Aralık 2014 Perşembe

İşsizler Kemerhisar ’da çözüm bulacaklar

Niğde İş- Kur Müdürlüğü ile entegrasyona giden T.C. Kemerhisar Belediyesi, İş- Kur Müdürlüğünün başvuru noktasını açtılar. Artık iş arayanlar ve işverenler Kemerhisar ’da çözüm bulacaklar.


İş arayan ve işverenlerin buluşma noktası olan İş-Kur Müdürlüğü Kemerhisar Belediyesi ile ortak çalışarak Başvuru Noktası açtılar.
T.C. Kemerhisar Belediyesi personellerinden Alican Soylu ve Murat Zilkar, İş- Kur tarafından gerçekleştirilen iç hizmet eğitimi sonrası, belediye bünyesinde faaliyete geçtiler.
Artık Türkiye’nin neresinde olursa olsun iş arayan ve iş vermek isteyen kişiler Kemerhisar Belediyesi İş-Kur Başvuru Masası’na gelerek çözüm bulabilecekler.
Konu ile ilgili Belediye Başkanı Beytullah Kirazcı; “ Göreve geldiğimiz günden itibaren istihdam noktasında sürekli ve karşılıklı talepler oluyordu. Bu konu ile ilgili geçtiğimiz aylarda istihdam masası oluşturduk. Niğde çapındaki tüm potansiyel işyerlerini gezerek, boş pozisyonların listesini ve bu pozisyonlara yerleşebilecek kişilerin özelliklerini kayıt altına aldık. Bize yapılan başvurulardan bu özelliklere uygun kişileri, işverenlere yönlendirdik. Eylül ayında 17, Kasım Ayında 21, kişi olmak üzere toplamda 38 kişiyi istihdam ettik.
Gelen taleplerin fazlalaşması üzerine İş-Kur Niğde Müdürlüğü ile temas kurduk. Değerli müdürümüz Mustafa Toköz ile yaptığımız görüş alışverişi sonrası belediye bünyesinde başvuru noktası oluşturma kararını aldık. Müdürümüz konu ile ilgili 2 personelimizi eğitime tabi tutmak istediklerini ifade etmesi üzerine, bizde belediye bünyemizden arkadaşlarımızı görevlendirdik.

Alınan eğitim sonrası Niğde İş-Kur Müdürlüğü, Kemerhisar Belediyesi içinde Başvuru Noktası açma hakkı vermesinden sonra bizde gerekli alt yapı çalışmalarını yaparak başvuru noktamızı açtık” dedi.
YENİDEN YAPILANDIRMADA  SÜRE 1 AY UZATILMIŞTIR

NİĞDE DEFTERDARI CABİR DÖNER AÇIKLAMADA BULUNDU


6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 73 üncü maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 24/11/2014 tarihli ve 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kararnamenin eki Kararın "Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri" başlıklı 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında "(2) 6552 sayılı Kanunun 73 ve 80 inci maddelerinde yer alan başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır." hükmüne yer verilmiştir.
Anılan Karara göre, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bu maddede belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.
Bu itibarla, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinden yararlanmak için başvuru süresi     31 Aralık 2014 tarihi bitimine, bu maddeye göre yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödeme süresi ise peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil (31 Ocak 2015 tarihinin tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş günü olan) 2 Şubat 2015 tarihine uzatılmıştır.
Mükelleflerimizin başvurularının en kısa sürede değerlendirilebilmesi ve tahsil dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenebilmesi, mükelleflerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla vergi dairelerimiz ve malmüdürlüklerimiz hafta içi saat 19.00’a hafta sonu Cumartesi günleri Saat 14.00’e kadar açık bulundurulmaktadır.

Söz konusu yasadan yararlanabilmek için son 15 gün kalmış olması ve ikinci kez uzatılması kanunen mümkün olmaması nedeniyle, mükelleflerimizin tereddüt edilen hususlarla ilgili vergi dairesi müdürlüklerimizden bilgi almaları ve özellikle trafik para cezası, idari para cezası ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince geçiş ücretinden idari para cezası kesilenler ile araç muayenelerini yaptırmayan mükelleflerimizin kesinleşmiş vergi borcu vergi cezasından (Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi gibi) borcu olan mükelleflerimizin başvurularını son günlere bırakmadan biran evvel Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden internet vergi dairesine erişmek suretiyle, PTT aracılığıyla taahhütlü posta veya APS ile göndermeleri ya da doğrudan vergi dairelerimize ve ilçe malmüdürlüklerimize müracaatta bulunmaları kendi menfaatlerine olacaktır.

Tüm mükelleflerimize ve kamuoyuna duyurulur.

Cabir DÖNER 
Defterdar

        
        
                                                                         17 Aralık 2014 Çarşamba

SGK İl Müdürü Adil DEMİR Niğde TV'deydi
SGK İl Müdürü Adil DEMİR  Niğde Televizyonu'nda canlı yayınlanan “Haftanın Konuğu” programına katılarak, sosyal güvenlikle ilgili merak edilen konuların yanı sıra 6552 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına dair kanun hakkında bilgiler verdi.
SGK İl Müdürü Adil DEMİR’e; Niğde Sigortalı İstatistik Verileri, Tarım Sigortalılıkları, Genel Sağlık Sigortası,6552 sayılı kanun ve 4(b) kapsamındaki sigortalıların borçlarının tasfiyesi amacıyla uygun koşullarda kredi kullandırılması için Halk Bankası ile Kurumumuz arasındaki imzalanan işbirliği protokolü hakkında merak edilen sorular yöneltildi.
Yapılandırma ve son başvuru tarihleri üzerinde duran İl Müdürü Adil DEMİR; “6552 sayılı yapılandırmanın en fazla GSS borçluları için
avantajlı olduğunu 30 Nisan’a kadar başvurularını yapmaları avantajlarına olacaktır” dedi.
Konuşmasının devamında İl Müdürü DEMİR; “6552 Sayılı Kanun kapsamda bilgilendirmelerimiz devam etmektedir amacımız sigortalıların hak ve yükümlülüklerini bilmesi ve mağdur olmamasını sağlamak” diye konuştu.
Soruları ardından DEMİR “Her yerde tekrarlıyorum, işverenler sigortasız işçi çalıştırmayın; çalışanlar ise hem kendi gelecekleri hem de ailelerini düşünerek sigortasız çalışmayın” diyerek kayıtdışı istihdamla mücadele içinde olduklarını belirtti.  

Tarımsal Eğitim ve Yayım İhtiyaç Analizi Çalıştayı

Niğde İlinde, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (KOP) ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından KOP Bölgesinde Tarımsal Eğitim ve Yayım İhtiyaç Analizi Çalıştayı düzenlendi.
Yapılan açılış konuşmalarının ardından oluşturulan Çalışma gurupları ile  KOP Bölgesinde Tarımsal Eğitim ve Yayım İhtiyaç Analizi Çalıştayı kapsamında İlimizin Tarımsal Eğitim ve Yayım ihtiyaçları değerlendirildi.
Düzenlenen çalıştayda, Tarımsal Eğitim-Yayım hizmetleri açısından Niğde İlinin durumu, tarımsal eğitim-yayım hizmetleri alt yapısının nasıl güçlendirilebileceği, tarımsal yayım hizmetlerinin başarısını arttırmak için Niğdeİlinde nelerin yapılması gerektiği, ilde hangi konularda ve hangi yöntemler ile eğitim verilmesi,  Niğde ilinin eğitim ve yayım konusunda SWOT analizi, gurup çalışmalarında tartışıldı.


ETİYOPYA ANKARA BÜYÜKELÇİSİ 
NİĞDE VALİLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ
Afrika Kıtası ülkelerinden Etiyopya’nın Türkiye Büyükelçisi Dr. Mulatu Teshome Wirtu Niğde Valiliğini ziyaret etti.
Bor Karma Organize Sanayi Bölgesinde yurt dışı pazarına açılan bir firmanın daveti üzerine Niğde’ye gelen Etiyopya Ankara Büyükelçisi Dr. Mulatu Teshome Wirtu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Büyükelçi Teshome Wirtu, Vali Kılıç’a Etiyopya hakkında bilgi verdi. Etiyopya’nın Afrika ülkeleri içerisinde ekonomisi en hızlı gelişen ülke olduğunu söyledi. Ülkelerinin tarım alanında gelişmiş olduğunu ve son yıllarda ülkelerine çokça yatırım yapıldığını söyledi.
Geliş amaçlarının Niğdeli iş adamlarına kendi ülkesindeki yatırım fırsatlarını ve iş alanlarını tanıtmak; Etiyopya Yatırım Fırsatları ve Devlet Destekleri Çalıştayı’nın yatırımcılar için önemli olduğunu ifade etti.
Niğde Valisi Necmeddin Kılıç ise, Niğde hakkında Büyükelçi Dr. Mulatu Teshome Wirtu’ya bilgi verdi. “Niğde, konum olarak Türkiye’nin ortasında olup, özellikle tarım alanında önemli bir yere sahiptir. Ticari açıdan da Mersin limanına yakın olması sebebiyle yatırımcılar açısından rağbet gören bir ildir. İki dost ülkenin Niğde’deki firmalar yoluyla ticari işbirliği içerisinde olması memnuniyet vericidir.” dedi.
Niğde’nin sık sık ziyaret edilen bir il olduğunu ve bu ziyaretlerle Ülkelerarası iletişimin ve işbirliğinin artacağına inandığını vurgulayan Vali Kılıç, bu ziyaretlerinden ve geliş amaçlarından dolayı Büyükelçi Teshome Wirtu’ya ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
Ak Parti Niğde İl Kongresi ileri bir tarihe ertelendi

Ak Parti Niğde İl Kongresi Genel Merkez tarafından ileri bir tarihe ertelendi
27 Aralık 2014 Cumartesi günü yapılması planlanan kongreye Başbakan ve bazı bakanlarda katılacaktı.
Aynı gün Konya’da kongreye katılacak olan sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’nun  yoğun Konya programı dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendi.

Kongrenin ertelenmesi hakkında bir açıklama yapan Ak Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir şu ifadelere yer verdi: ‘’ 27 Aralık tarihinde yapmayı planladığımız kongremiz ileri bir tarihe ertelendi. Başbakanımızın  Konya programı oldukça yoğun. Bu yüzden daha uygun bir zamanda yapmak üzere Genel Merkezimizin kararıyla ileri bir tarihe erteledik’’ diye konuştu
Etiyopya Büyükelçisinden Belediye Başkanı Akdoğan'a Ziyaret

Etiyopya'da Yatırım Fırsatları ve Devlet Destekleri konulu çalıştay için Niğde'ye gelen Etiyopya Büyükelçisi Dr. Mulatu Teshome Wirtu ve Ticari Diplomatlar Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ı ziyaret etti.
Büyükelçi Dr. Mulatu Teshome Wirtu, Etiyopya hakkında Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'a bilgi vererek ülkelerini anlattı. Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Etiyopya Büyükelçisi Dr. Mulatu Teshome Wirtu'ya ziyaretten dolayı teşekkür etti.
Ziyaretin anısına organik Etiyopya kahvesi hediye eden Dr. Mulatu Teshome Wirtu'ya Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'da kilim hediye etti.


Yerli malı kullanılmalı…

-Yerli malı kullanılmalı…
-TZOB Genel Başkanı Bayraktar: “Türkiye tarımda her açıdan kendine yeter ülke
haline gelmeli, üretim açığımız olan alanlarda yerli üretim artırılmalı, yerli malı kullanılmalıdır”
-“Vatandaşlarımız ithal ürün kullanmamaya özen göstermeli, çok çeşitli, lezzetli tarım ürünlerimizi tüketmelidir”
Yerli malı kullanılmalı…-“Yabancı ürünleri tercih ettiğimizde kendi çiftçimiz yerine ithalat yaptığımız ülkenin çiftçisine kazandırıyoruz. Bu konuda toplumsal bilincimizi artırmamız gerekiyor”
-“805 milyon insanın aç yaşadığı dünyamızda israf günahtır. Üretimde, kullanımda kayıpları en aza indirmeliyiz”
-“Stratejik bir sektör olan tarıma yatırım yapanlar uzun dönemde kazançlı çıkarlar”
-“Aile işletmeleri tarımın omurgası. ‘Bu sene kazanamadım, seneye de kazanamam’ diye hemen sektörden çıkmıyor. Sonuna kadar sektörde kalıyor. Çünkü başka mesleği yok”
-“Aile işletmeleri desteklenmeli, geliştirilmeli ki tarımda üretim sürdürülebilir olsun”
-“Tarımda rekabetçiliğe, dışa bağımlı olmamaya, yerli malı tarımsal ürün tüketmeye yoğunlaşılması gerekir”

 Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye’nin tarımda her açıdan kendine yeter ülke haline gelmesi, üretim açığı olan alanlarda yerli üretimin artırılması, yerli malı kullanılması gerektiğini bildirdi.
Bayraktar, Tutum, Yatırım ve Türk Malları haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, Türkiye’nin, dünyada, sebze, meyve başta olmak üzere çok sayıda tarım ürününde ilk sıralarda yer aldığını, ürün çeşitliliğiyle de başa güreştiğini belirtti. Şemsi Bayraktar, fındık, kiraz, incir, kayısı, ayva üretiminde dünya birincisi olan Türkiye’nin, vişne, kestane, kavun, karpuz, hıyar üretiminde ikinci, nohut, Antep fıstığı, biber ve elma üretiminde üçüncü, ceviz, zeytin, domates, taze fasulye, ıspanak, mercimek, haşhaş tohumu üretiminde dördüncü, kuru çay, patlıcan üretiminde beşinci olduğunu vurguladı. Bayraktar, arpa, şekerpancarı, kuru soğan, greyfurt, armut üretiminde altıncı, aspir, limon üretiminde yedinci, kütlü pamuk, çavdar, ayçiçeği üretiminde sekizinci, buğday üretiminde onuncu, patates üretiminde onüçüncü sırada bulunduğunu bildirdi.

16 Aralık 2014 Salı

Belediye Başkanı Akdoğan
 Ziyaretlerine Derneklerle Devam Ediyor
Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan toplumun her kesimine ulaşabilmek ve vatandaşın isteklerini dinleyebilmek için ziyaretlerini sürdürüyor.
Niğde'nin geleceğe taşınmasında atılacak adımların birlik ve beraberlik çerçevesinde atılması gerekliliğini belirterek ziyaretlerini sürdüren Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Orhanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini, Sazlıcalılar Derneğini, Çamardılılar Kültür ve Kalkındırma Derneğini, Elmalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini, Çınarlılar Köyü Dayanışma Derneğini ve Murtaza Köyü Kalkınma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek dernek yönetimi ve köylülerle bir araya geldi.
Niğde için her kesime ulaşmanın gayreti içerisinde ziyaretlerini sürdüren Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ziyaretlerinde vatandaşların isteklerini de dinliyor.
Niğde için birlik ve beraberlik
Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan; "Sadece vatandaşları seçimden önce hatırlayan değil seçimden sonra da her zaman hatırlayan bir Belediye Başkanı olmak için ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ziyarette bulunarak toplumumuzun  farklı katmanlarına ulaşıyoruz. Bu güne kadar gerek siyasi gerekse sivil toplum kuruluşlarımızı ziyaret ederek isteklerini dinleyerek belediye hizmetlerini anlatarak hizmetlerimiz ve Niğde için yapılabilecek projeler hakkında fikirlerini aldık.
Tütün Denetimleri Arttı

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ  TÜTÜN DENETİMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
toplumsal duyarlılığı arttırmak, halkta farkındalık oluşturmak ve tütün denetimi çalışanlarına destek olmak amacıyla Halk Sağlığı Müdürü Dr. Bilgehan ÖZTÜRK, Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr.Ertan DEĞİRMENCİOĞLU’nun  katılımlarıyla  4207 Sayılı Kanun uygulamaları kapsamında İl Merkezinde bulunan işletmelerde denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimlerde aksaklık tespit edilen 2 işletmeye tutanak tutulmuştur
Pasif içicileri korumaya yönelik, dumansız bir Türkiye oluşturmak adına tüm kapalı alanlarda sigara tüketiminin yasaklanarak “Dumansız Hava Sahası” uygulanması  başlamış, Ülkemizde 19 Temmuz 2009 tarihinde, tüm kapalı alanların yasaya dâhil olmasıyla   kapalı alanların dumansız hale getirilmesi sağlanmıştır.


Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı
  Niğde il, Jandarma Komutanlığı KOM Kısım Amirliği ve Bor İlçe J. K.Lığı ekiplerince 25 Kasım-04 Aralık tarihlerinde , Bor İlçesi Pınarbaşı mevkii ve Bahçeli Kasabası; Roma Havuzu mevkiinde yapılan iki operasyonda 2 şüpheli ile birlikte 1 adet dedektör,1 adet çapa ve 133 adet eski dönemlere ait sikke ele geçirilmiştir.
 Olaya karışan 2 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra, serbest bırakılırken, ele geçirilen sikkeler , Niğde Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.


NİĞDE İL GELİŞME PLANI KAPSAMINDA SAĞLIK ŞURASI TOPLANDI
Niğde Üniversitesi Kongre Merkezinde NİGEP kapsamında Sağlık Şura Toplantısı yapıldı. Niğde Vali Yardımcısı Abdullah Uçgun başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, Niğde İl Gelişme Planı Hazırlama Ekibi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Selen Doğan, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Ünal, Bor Kaymakamı Abdullah Küçük, kamu kurum müdürleri, sağlıkla alakalı kamu kurumları, özel kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlar katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan UÇGUN; “Gelişmeler plansız olmaz, olsada eksik kalmaktadır. Niğde İl Gelişme Planı ile Niğde’nin içinde bulunduğu nokta tespit edilerek, ulaşılmak istenen durum için izlenmesi gereken yol belirlenmektedir. Hedefler ve bu hedeflere ulaşım yöntemleri tespit edilmekte, bütçe ve kaynak tahsisi öngörülmekte, uzun vadeli geleceğe dönük bakış açısı belirlenerek ile rehberlik edilmektedir. Gelişme planı geleceğin bir defalığına planlanması değil, Niğde’nin bir bütün olarak değişen dünya ile birlikte amaç ve hedeflerini yenilemesidir. Çalışmalarda emeği geçenlere ilimiz adına teşekkür ediyor,  kıymetli hocalarımıza da saygılarımı sunuyorum” dedi. Sunumu gerçekleştirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Sağlık İhtisas Komisyonu Koordinatörü Doç. Dr. Emre Ünal Niğde ilinin sağlık vizyonunun; sağlıklı yaşam anlayışının benimsendiği, kaliteli, bilimsel, katılımcı, bölgede öncü sağlık hizmeti verilen Niğde olduğunu söyledi. GZFT analizi sonuçları hakkında bilgi veren Ünal, Niğde’nin sağlık alanında güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditlerinin neler olduğunu açıkladı. Toplantı katılımcılardan gelen soruların cevaplanması görüş ve önerilerin not alınması ile sona erdi.14 Aralık 2014 Pazar

VALİ KILIÇ’TAN KALSİT YATIRIMCILARINA ZİYARET

Niğde Valisi Necmeddin Kılıç Niğde ilinde bulunan Kalsit Tesislerini ziyaret etti ve yatırımcılarla görüş alışverişinde bulundu.
Türkiye’nin en büyük kalsit tesislerinden NİDAŞ Madencilik ve Anadolu Mikronize Kalsit Tesislerini ziyaret eden Vali Kılıç’a Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu da eşlik etti.
Madencilik sektöründeki işletmelerin sorunlarını yerinde tespit edip yetkililerden bilgi almak ve bu alanda geleceğe yönelik geliştirilecek stratejilerin alt yapısını oluşturmak amacıyla gerçekleşen ziyaretlerde fabrika yetkilileri tarafından kalsit, madencilik sektörü, yatırımcılar ve sorunları hakkında Vali Kılıç’a bilgi verildi.
Vali Kılıç,   “İlimizin ekonomisinde önemli bir yere sahip madencilik sektörünün daha da geliştirilerek ilimize daha fazla katkı sağlaması için gerekenlerin yapılacağını ve bu konuda Niğde Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte hareket ederek gereken desteği vereceklerini ifade etti. Ayrıca bu ziyaretlerden sonra Niğde’de Madencilik Sektöründeki sorunların masaya yatırılarak çözümler bulunacağını ve geleceğe yönelik uygulamaların değerlendirileceğini de sözlerine ekledi.”
Fabrika Yetkilileri ise, Vali Kılıç ve beraberindeki heyete bu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti
Niğde Üniversitesi  Etem Ruhi Üngör Korosu “1. Korolar Ankara’da" Korolar Festivaline Katıldı
Niğde Üniversitesi  Etem Ruhi Üngör Korosu 5-7 Aralık 2014 tarihleri arasında düzenlenen “1. Korolar Ankara’da" Korolar Festivaline katıldı.
 Kültür Bakanlığı’nın desteği ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu’nda düzenlenen etkinlikte sahne alan koromuz, Şef Doç. Dr. Timur Vural’ın yönetiminde 11 eserden oluşan bir konser verdi. Etem Ruhi Üngör Korosu 40 kişilik geniş ve eğitimli koristleri ile Niğde Üniversitesinin  eğitim ve kültürel faaliyetlerdeki öncü kimliğini Ankara’da sergilemeyi başardı.
Çok sayıda Ankaralı müzikseverin dinlediği konserde, koronun seslendirdiği Türk Halk Müziği Çoksesli eserler ile büyük ilgi topladı. Niğde kültürünü, Niğde Üniversitesi’ni ve Niğde ilinin tanıtmaya çalışan koro, seslendirdiği Niğde Bağları, Su Gelir Akmayınan ve Kar mı Yağmış gibi yöresel türküler ile festivale damgasını vurdu.

Konser sonrasında Niğde  üniversitesi  Etem Ruhi Üngör Korosu adına plaketi alan Şef Doç. Dr. Timur Vural aldı. Kısa bir konuşma yapan Doç. Dr. Vural; “Etkinlikte emekleri olan başta festival komitesine, günlerce süren çalışmalarda yılmayan tüm koristlere ve bu tür konserlere katılmamıza destek olan tüm Niğde Üniversitesi yönetimine teşekkür ederim” dedi.
Akdoğan'dan Kavaklıoğlu'na Ziyaret

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığı görevine seçilen AK Parti Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu'nu ziyaret etti.
 Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Güvenlik ve İstihbarat Komisyon Başkanlığı görevine seçilen AK Parti Niğde Milletvekili  Alpaslan Kavaklıoğlu'na yeni görevinin hayırlı olmasını ve başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.
 Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'a ziyaretinde AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Ömer Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit, Belediye Özel Kalem Müdürü Ahmet Başaran eşlik etti.