31 Mart 2021 Çarşamba

MASKE - MESAFE - TEMİZLİK


 

 Yapı İzin İstatistikleri, Ocak-Aralık, 2020

Yapılandırma İlk Taksit İle Peşin Ödemede Bu Gün , Son Gün


 

Yapılandırma İlk Taksit İle Peşin Ödemede 31.03.2021 Son Gün

7256 sayılı Yapılandırma Kanunun süresi; 30 Aralık 2020 tarihinde  Cumhurbaşkanı tarafından; yapılandırma için son başvuru tarihi, 31 Aralık 2020 tarihinden 1 Şubat 2021 tarihine, İlk taksitin son ödeme tarihi ise 28 Şubat 2021 tarihinden 31 Mart 2021 tarihine uzatılmıştı. Buna istinaden yapılandırılan borçların birinci taksit ödemesi ile peşin ödenmesi için tanınan süre 31 Mart Çarşamba günü (dahil) dolacak.

Yapılandırma imkânından yararlanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi zorunlu olduğundan, 31 Mart 2021 tarihinde mutlaka söz konusu ödemelerin yapılması ilgili vatandaşlarımızın faydasına olacaktır.

İlk 2 Taksit Süresi İçinde Yapılan Ödemeye İndirim

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim borcunu yapılandıranlar ilk taksiti 31 Mart’a kadar, ikinci taksiti ise mayıs ayında ödeyecekler. Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların söz konusu güne kadar peşin ödenmesi halinde, vatandaşlarımız taksitli ödemeye göre avantaj da sağlanacak. Buna göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak. Ayrıca, peşin ödemelerde yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı da uygulanmayacak.

Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birinin seçilmiş olması gerekiyordu. Bu kapsamda ilk taksit 31 Mart'a kadar, kalan taksitler de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecek.

Kaç Taksit Ödenmezse Yapılandırma Bozulur?

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden, ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarı, en geç son taksiti (peşin ödemede ilk taksiti) izleyen ay sonuna kadar ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammıyla ödenmezse yapılandırma bozulacak.

Ödemeler Nereden Yapılır?

7256 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılan alacakların bankalar kanalıyla ödenmesi mümkün olduğu gibi, kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi de mümkün bulunmaktadır.

Bu amaçla, www.sgk.gov.tr adresinden, “E-SGK”/“Kart ile Prim ödeme” seçenekleri işaretlenerek erişilen ekran vasıtasıyla e-Devlet şifresi ile ödeme yapılabilecektir.

İstatistiklerle Kadın, 2020

 İstatistiklerle Kadın, 2020

  Türkiye nüfusunun %49,9'unu kadınlar, %50,1'ini erkekler oluşturdu 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2020 yılında, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi, erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle; toplam nüfusun %49,9'unu kadınlar, %50,1'ini ise erkekler oluşturdu. Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti. Kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda %52,3 iken 90 ve üzeri yaş grubunda %73,4 oldu.

Doğuşta beklenen yaşam süresi kadınlarda 81,3 yıl, erkeklerde 75,9 yıl oldu 

Hayat tabloları, 2017-2019 sonuçlarına göre; doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78,6 yıl, kadınlarda 81,3 yıl, erkeklerde 75,9 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıldır.

Doğuşta sağlıklı yaşam süresi kadınlarda 55,4 yıl, erkeklerde 59,1 yıl oldu  

Sağlıklı yaşam süresi, belirli bir yaştaki kişinin günlük hayattaki faaliyetlerini sınırlandıracak bir sağlık sorunu olmadan yaşaması beklenen yıl sayısı olarak tanımlanır. Hayat tabloları, 2017-2019 sonuçlarına göre; sıfır yaşında bulunan bir kişi için sağlıklı yaşam süresi, Türkiye'de toplamda 57,3 yıl, kadınlarda 55,4 yıl ve erkeklerde 59,1 yıl olarak hesaplandı. Buna göre, erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin kadınlardan 3,8 yıl daha uzun olduğu görüldü.

En az bir eğitim düzeyini tamamlayan kadınların oranı %85,7 oldu  

Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına göre; 2008-2019 yılları arasında, 25 ve daha yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların toplam nüfus içindeki oranının yıllar itibarıyla arttığı görüldü. En az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki bireylerin toplam nüfus içindeki oranı, 2008 yılında %81,1 iken 2019 yılında %91,0 oldu. En az bir eğitim düzeyini tamamlayanların oranı cinsiyete göre incelendiğinde; 2008 yılında, kadınlarda %72,6, erkeklerde %89,8 olan bu oran, 2019 yılında sırasıyla %85,7 ve %96,4 oldu. En az üniversite mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2008 yılında %9,8 iken 2019 yılında %20,8 oldu. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde; 2008 yılında 25 ve daha yukarı yaşta olup en az üniversite mezunu olan kadınların oranı %7,6, erkeklerin oranı %12,1 iken bu oran 2019 yılında kadınlarda %18,5, erkeklerde ise %23,1 oldu.  

Kadınların istihdam oranının erkeklerin yarısından daha az olduğu görüldü

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2019 yılında, Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı %45,7 olup bu oran kadınlarda %28,7, erkeklerde ise %63,1 oldu.

En yüksek istihdam oranı, 2019 yılında %53,0 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise %30,0 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde oldu. En yüksek kadın istihdam oranı, %38,6 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde iken en yüksek erkek istihdam oranı, %71,3 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise kadınlarda %12,4, erkeklerde %49,4 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde oldu.

Kadın büyükelçi oranı %25,0 oldu

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre; kadın büyükelçi oranı 2007 yılında %9,4 iken bu oran 2020 yılında %25,0 oldu. Erkek büyükelçi oranı ise 2007 yılında %90,6 iken 2020 yılında %75,0 oldu.

Kadın milletvekili oranı %17,3 oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi verilerine göre; 2020 yılında 584 milletvekili içerisinde kadın milletvekili sayısının 101, erkek milletvekili sayısının ise 483 olduğu görüldü. Meclise giren kadın milletvekili oranı, 2007 yılında %9,1 iken bu oran 2020 yılında %17,3 oldu


 

ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRILMIYOR

       Niğde il Emniyet  Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 3 kişi  yakalandı.

 Yakalanan kişilerden;    19 adet şatışa hazır halde 33,55 gram ağırlığında ‘’EROİN’’ maddesi ele geçirildi..

        1kişi hakkında ‘’UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK’’ suçundan, 2 kişi hakkında ise ‘’TCK 191.’’  maddesi gereğince tahkikata başlatıldı. Adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

 

30 Mart 2021 Salı

KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE YENİ KARARLAR AÇIKLANDI


 

Alkollü içeceklerin ÖTV’si 7 ayrı Bakanlığın bütçesinden fazla çıktı


 Ömer Fethi Gürer sordu, Maliye Bakanı yanıtladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hazine ve Maliye Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesinde, alkollü içkilerden sağlanan Özel Tüketim Vergisi’nin miktarının açıklanmasını istedi.

Gürer, Bakan Lütfi Elvan tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde şu soruları yöneltti:
“Ülkemizde ambalajlı alkollü (içki) içeceklerden 2019 ve 2020 yılında alınan toplam vergi tutarı ne kadardır?
Alkollü içki olarak tanımlanan ambalajlı ürünlerin yerli ve ithal üretim olarak ayrı ayrı satış adetleri nedir?
Ülkemizde alkollü içecek (içki) satışı yapan işletmelerden alınan vergi tutarı ve bu işletmelerin toplam sayısı nedir?

Ülkemizde vergiye tabi içkili eğlence mekânı sayısı kaçtır?

2019 ve 2020 yıllarında ithal içkilerin ülkeye girişinde alınan gümrük vergisi toplam tutarı ne kadardır?”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in verdiği önergedeki  bazı soruları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, “Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünce yayımlanan verilere göre 2019 ve 2020 yıllarında alkollü içkilerden sırasıyla 14,7 milyar TL ve 16,5 milyar TL Özel Tüketim Vergisi tahsilatı sağlanmıştır” dedi. Bakan Elvan, “ Gelir İdaresi Başkanlığı merkezi veri tabanında mükelleflerin faaliyetlerinin belirlenmesinde NACE Rev.2 faaliyet kodları kullanılmakta, mükelleflere ilişkin bilgiler bu faaliyet kodları dikkate alınarak tasnif edilmekte olup bir mükellefin birden fazla faaliyet yürütmesi mümkün bulunmaktadır” açıklaması yaptı. Önerge sahibi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise alkollü içkilerde zaten yüksek olan özel tüketim vergisi oranının, 2021 yılı başı itibariyle yüzde 17.07 oranında artırıldığını anımsattı. Alkollü içkilerde özel tüketim vergisi oranının yüksek olmasının kaçakçılığı ve sahte içki üretimini artırdığına da dikkat çeken Gürer, “Resmi rakamlara göre 2020 yılının ilk 9 ayında 1 milyon litreden fazla kaçak içki ele geçirildiği açıklandığına göre sorun bu bağlamda da artıyor” diye konuştu.
Kaçak içki üretiminin de arttığına işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2019 ve 2020 yıllarında 145 kişinin sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiğine işaret ederek, “Çok sayıda vatandaş, alkollü içkide özel tüketim vergisinin sürekli artması ve alkollü içki fiyatlarının bu nedenle yükselmesi sonucu, ne yazık ki  kaçak içki ve kendi içkilerini üretenler oluştu. Bu da maalesef can kaybı gibi üzüntü verici sonuçları beraberinde getiriyor” ifadelerini kullandı.

BAKANLIKLARIN BÜTÇESİ VE ALKOLLÜ İÇECEKLERİN ÖTV KIYASLAMASI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2020 yılında alkollü içeceklerden toplanan ÖTV ile aynı yıla ait bazı bakanlıkların bütçelerini kıyasladı. Gürer’in yaptığı değerlendirmeye göre, geçen yıl 16.5 milyar TL toplanan alkollü içeceklerin ÖTV’sinin aşağıda sıralanan Bakanlıkların bütçesinden fazla olduğu da ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı
9.672.218.000
Dışişleri Bakanlığı
4.631.723.000
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
3.319.102.000
Kültür ve Turizm Bakanlığı
5.127.247.000
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
7.939.333.000
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
2.827.733.000
Ticaret Bakanlığı
5.752.364.000


Niğde Belediyesinin Son iki Yılda Yapmış Olduğu Hizmetler


 Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, AK Parti Niğde İl Başkanı Ömer Kılıç ile birlikte Niğde Belediyesi'nin son iki yılda yapmış olduğu hizmetleri yerinde inceledi.

Yeni Sanayi Sitesi, Sanayi Alt Geçiti, Galericiler Sitesi, Ata Sanayi'ne yapılan 14 Dükkan, Ditaş Kavşağı ve Üst Geçidi, Scada Sistemi, Yeni Köy Terminali, Özel İdare Üst Geçidi, Kokoreç Satış Noktası, Devlet Bahçeli Bulvarı Üst Geçidi, Modern Arıtma Tesisi, Yeni Mezarlık, Temizlik İşleri hizmet binası ve 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi projelerini gezerek incelemelerde bulundular.

“NİĞDE’YE KALICI ESERLER BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

2 yıl içerisinde yapılan projelerin incelemesinin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Özdemir, Milletvekillerinin desteği ile Niğde’ye çok güzel eserler kazandırdıklarını söyledi.

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ve AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç ile 2 yıl içerisinde yapılan hizmetlerin bir kısmını gezme ve değerlendirme fırsatı bulduklarını belirten Özdemir şunları kaydetti: "Milletvekilerimiz Ankara’da, bizler burada teşkilatımızla birlikte şehrimize hizmet etmek, kalıcı eserler bırakmak ve şehrimizin geleceğini inşa etmek adına can siperane çalışıyoruz. Güzel işler yapıyoruz"

Çamardı Ekspres Gazetesi


Çamardı Ekspres

sizin sesiniz....

ilçeden dünyaya

açılan pencere...

abone ol...reklam ver...

gazetene sahip çık.. 

Aralık ayında ihracatta ilk sırayı Almanya , ithalatta ilk sırayı Çin aldı

 Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

 
Aralık ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 572 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 111 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 84 milyon dolar ile ABD, 976 milyon dolar ile Irak, 849 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,3'ünü oluşturdu.
 
Ocak-Aralık döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 15 milyar 975 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 11 milyar 237 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 10 milyar 184 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 135 milyon dolar ile Irak ve 8 milyar 75 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %32,2'sini oluşturdu.  
 
İthalatta ilk sırayı Çin aldı
 
İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Aralık ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 482 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar  393 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 995 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 63 milyon dolar ile İtalya, 848 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %39,2'sini oluşturdu.
 
Ocak-Aralık döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 23 milyar 20 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 21 milyar 714 milyon dolar ile Almanya, 17 milyar 859 milyon dolar ile Rusya, 11 milyar 518 milyon dolar ile ABD ve 9 milyar 190 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,0'ını oluşturdu.  
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %8,3 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat %8,3 artarken, ithalat %2,7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %11,6, ithalat %8,5 arttı.
 
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,8 oldu
 
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Aralık ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,8'dir. Ocak-Aralık döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4'tür.
 
Aralık ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,8'dir. Ocak-Aralık döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,9'dur. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,0'dır.

 Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Şubat 2021

 
Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %26,45, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %20,81, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %7,75 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %7,06 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %16,70, idari ve destek hizmetlerinde %21,38 artış gerçekleşti.
 Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde H-ÜFE aylık  %1,05 azaldı
 
Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %1,05 azalış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %0,67, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %1,13, gayrimenkul hizmetlerinde %0,39, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %1,97 artış, idari ve destek hizmetlerinde %0,17 azalış gerçekleşti.
Yıllık azalış sadece %7,06 ile gayrimenkul hizmetlerinde gerçekleşti
 

H-ÜFE sektörlerinden gayrimenkul hizmetleri yıllık %7,06 azaldı. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri %63,94, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) %38,37,  su yolu taşımacılığı hizmetleri %36,77 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Aylık en yüksek azalış %5,71 ile hava yolu taşımacılığı hizmetlerinde gerçekleşti
 

H-ÜFE sektörlerinden hava yolu taşımacılığı hizmetlerinde %5,71, seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetlerinde %3,32, konaklama hizmetlerinde %1,79 azalış gerçekleşti. Buna karşılık büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri  %5,24, reklamcılık ve piyasa araştırma hizmetleri %4,81, su yolu taşımacılığı hizmetleri %4,35 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

29 Mart 2021 Pazartesi

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI


 


 AFAD Gönüllülerine ilk yardım eğitimi

AFAD Gönüllülüğü projesi kapsamında Gönüllülere yönelik ilk yardım eğitimi verildi...

Sağlık İl Müdürlüğü personelleri tarafından 2 gün süre ile teorik ve uygulamalı gerçekleşen eğitimlerde gönüllülere;

 Genel ilk yardım bilgileri, hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi,Temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım, yaralanmalarda ilk yardım,Bilinç bozukluklarında ilk yardım, kırık ve çıkıklarda ilk yardım, Yanık ve donmalarda ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, Isırma ve sokmalarda ilk yardım ile hasta /yaralı taşıma teknikleri,Önce teorik bilgi, daha sonra uygulamalı eğitimler verilerek eğitim sonunda sınav yapıldı. Sınavı başarıyla tamamlayan gönüllüler, olası ilk yardım ve acil durumlarda müdahale etmede bilgili, bilinçli ve müdahaleci durumuna geçerek ilk yardım kartı almaya hak kazandılar.


ONLARI UNUTMAYALIM


 

Çamardı Ekspres Youtube Kanalını İzleyin


 Çamardı Ekspres Youtube Kanalında haberlerin videolarını izleyebilirsiniz...

youtube kanalımızı ziyaret edin...

28 Mart 2021 Pazar


 Meyve Ağaçlarını Koruyan Bordo Bulamacı Zamanı Geldi

Niğde il Tarım ve Orman Müdürü Asım BAŞ , üreticileri bordo bulamacı konusunda uyardı. Açıklamada bulundu.

Değerli Üreticiler:

“Meyve ve Bağ hastalıklarının birçoğuna karşı koruyucu etkisi olan Bordo Bulamacının  yapılma zamanı gelmiştir.

 Bordo Bulamacının atılacağı en uygun zaman; ilkbaharda budamadan hemen sonra ve meyve ağaçlarına  gözlerin kabardığı günlerdir. Budamadan sonra ilaçlama yapılması daha uygun olur.

İlimiz Merkez ve İlçelerindeki Meyve üreticilerimizin kendilerinin hazırladığı veya kullanıma  hazır halde  temin ettikleri % 1-1,5 'lik Bordo Bulamaçlarını kullanabilirler.

Bordo Bulamacının Etkili Olduğu Hastalıklar:

Elma ve Armutta Karaleke

Yumuşak  Çekirdekli  Meyvelerde Ateş yanıklığı

Kayısı ve Şeftalide Yaprak delen

Sert Çekirdekli Meyvelerde Bakteriyel Kanser ve Zamklanma

Kayısılarda Sürgün ve Dal yanıklığı

Kiraz Dal Yanıklığı

Şeftalide Yaprak Kıvırcıklığı

Bağda Antraknoz, Mildiyö ve Ölü kol Hastalıkları

 İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2019


 

Hüsniye Köyünde Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri Kursu Verildi

 Ulukışla İlçesi Hüsniye Köyünde çiftçilere "Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri" Kursu Verildi.

Onuncu Kalkınma Planının uygulanabilirliğinin ve etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanan eylem planı dâhilinde, Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı altında yer alan sulama birliklerine/kooperatiflerine üye çiftçilere yönelik olarak, Hüsniye Köyünde  S.S. Hüsniye Sulama Kooperatifi üyesi Çiftçilere "Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri" Konusunda eğitimi verildi.

Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı altında " Suyun Bilinçli Kullanımı İçin Çiftçi Eğitim ve Yayım Faaliyetlerinin Arttırılması" bileşeni yer almakta.

   Söz konusu bileşen içerisinde tarımsal sulamanın bilinçli bir şekilde yapılması, basınçlı sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması, modern sulama teknolojilerinin çiftçilere benimsetilmesi amacıyla çiftçilere "Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri" eğitimi düzenlendi.

      Bu eğitimle çiftçilere tarımsal sulamanın önemi, küresel iklim değişikliği, toprak örneği alma, bitkilerin su ihtiyacı, sulama suyu miktarı ve sulama zamanın belirlenmesi, damla sulama sisteminin tanıtımı, üstünlükleri, sistemi oluşturan unsurların planlanması, sistemde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları, sistemin bakımı ve işletilmesi konularına yer verildi.

 Çiftçilerin tarımsal sulamayı bilinçli bir şekilde yapması gerektiği ve su kısıtlılığı olan ülkemizde sulama sistemlerinin ( damla sulama sistemi ) çiftçiler tarafından yaygınlaştırılması gerektiği ifade edildi.

27 Mart 2021 Cumartesi

BERAT KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN


 

 Katı Yakıtlar, Ocak 2021

26 Mart 2021 Cuma

 Sektörel Güven Endeksleri, Mart 2021

MASKE - MESAFE - TEMİZLİK


 

25 Mart 2021 Perşembe

 Konut Satış İstatistikleri, Ocak 2021


 TEDAŞ’ın alacak davası 8 yıldır sonuçlanamadı 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, elektrik dağıtımının özel sektöre devri aşamasında talimatlara aykırı olarak kasa ve bankada tutulan paralarla ilgili, 4 dağıtım şirketine açılan alacak davalarının ne aşamada olduğunu açıklanması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi. 

CHP Milletvekili Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Fatih Dönmez, 2013 yılında hazırlanan rapor gereği şirketlere açılan alacak davalarıyla ilgili yargılama sürecinin devam ettiğini bildirdi. Şirket çalışanlarına yönelik açılan 4 ceza davasından ise sadece 1’inin kesinleştiğini açıkladı. 

DAĞITIM ŞİRKETLERİNE AÇILAN DAVALAR HANGİ AŞAMADA?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yazılı soru önergesinde “TEDAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı dağıtım şirketlerinin özel sektöre devri aşamasında, Genel Müdürlük talimatlarına aykırı olarak kasa ve bankada tutulan paralara ilişkin olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığınca düzenlenen ve hazır değer hesaplarında kalan paraların faizleriyle birlikte tahsilini isteyen rapora binaen, açılan davalar hangi aşamadadır? 

Bu konuda sonuçlanan dava var mıdır?

Yeşilırmak, Fırat, Çamlıbel ve Uludağ EDAŞ hazır değer hesaplarında kalan paralar ve faizlerinin tahsili için açılan davalar ve sorumlular hakkında yapılan suç duyuruları ile ilgili işlemler hangi aşamadadır?” şeklindeki sorularının yanıtlanmasını istedi. 

2003’TEN BU YANA YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Fatih Dönmez, Denetim Hizmetleri Başkanlığı tarafından 2013’te düzenlenen Soruşturma Raporuna istinaden Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından Çamlıbel EDAŞ, Uludağ EDAŞ, Yeşilırmak EDAŞ ve Fırat EDAŞ'a ve bazı şirket çalışanlarına karşı alacak davaları açıldığını belirterek,  yargılama süreçlerinin devam ettiğini açıkladı.

4 CEZA DAVASINDAN 1’İ SONUÇLANDI 

Bakan Dönmez, raporda adı geçen şirket çalışanları hakkında açılan 4 adet ceza davasının birinde verilen hükmün kesinleştiğini,  açılan diğer ceza davalarının ise devam ettiğini bildirdi.

 


 Niğde de "Görevimiz İlk Yardım" Seferberliği Başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenci, öğretmen ve velilerde ilkyardım bilincinin geliştirilmesi ve sakatlanmaların azaltılması amacıyla "Görevimiz İlk Yardım" projesi başlatıldı.

Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim YAŞAR, "Görevimiz İlk Yardım" sloganı ile başlattıkları "İlk Yardım Eğitimi Seferberliği" projesinin çevrim içi tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, "Proje kapsamında önümüzdeki 3 ayda Türkiye genelinde ilk etapta 260 bin öğretmen, idareci ve diğer okul çalışanlarına, ardından da öğrenci ve velilere ilk yardım eğitimi verilmesini, ilimizden de tüm öğretmenlerimizin almasını hedefliyoruz." dedi.  

Çocukların iyi bir eğitim almaları için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim YAŞAR, okula gelen her öğrenciye güvenli bir ortam sunma ve var olan şartları, gelişen imkânlar dâhilinde iyileştirme sorumluluğunda olduklarını belirtti. Okulda tehlikeli ve ani bir durumda öğretmenlerin uygulayacağı ilk ve ivedi sağlık desteğinin kritik önem taşıdığına dikkati çeken İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim YAŞAR, çocukların güvenliğini daha da artırmak amacıyla bugün büyük bir "İlk Yardım Eğitimi Seferberliği" başlattıklarını ifade etti.

 Bitkisel Ürün Denge Tabloları, 2019-2020

24 Mart 2021 Çarşamba


Niğde de Çeşitli Suçlardan Aranan 14 kişi Yakalandı

        Niğde il Emniyet Müdürlüğünce  Niğde de genel güvenliğin ve asayişin sağlanmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan (Dolandırıcılık, Borçlunun Ödeme Yükümlülüğü, Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Yaralama) arama kararı bulunan 14 şahıs alınmış, bunlardan 4 ü işlemlerinin ardından serbest kalırken;

2 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan A.R.K., 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan C.B., 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan A.T. ,1 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan K.U. 

1 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan K.T., 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan R.T, 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan V.Ç

6 ay kesinleşmiş cezası bulunan S.Ö., 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan F.Ö,, E.K.  İşlemlerinin ardından  tutuklandı..

 Sektörel Güven Endeksleri, Şubat 2021

Çamardı Ekspres Gazetesi


 Çamardı Ekspres

sizin sesiniz...ilçenin ilk ve tek gazetesi..

gazetene sahip çık...

her eve , her dükkana girmesini sağla...

reklam ver ...abone ol..


UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Niğde il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına" yönelik, adli makamlarla koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 2 kişi yapılan operasyon sonucu yanında bulunan 1 şahıs ile birlikte yakalandı.

Şahıslardan;

223,57 gram ağırlığında SENTETİK KANNABİNOİD maddesi ele geçirildi.

        1 şahıs hakkında UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK suçundan tahkikata başlandı. adli mercilere çıkartılmak üzere gözaltına alındı. 

        2 şahıs hakkında ise TCK 191. maddesi gereğince tahkikata başlandı. 

         Ayrıca yakalanan şahıslardan birinin,

UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK ve KULLANMAK suçundan 3 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. Daha sonra kapalı cezaevine teslim edilmek üzere gözaltına alındı. 

ONLARI UNUTMAYALIM


 

 Ekonomik Güven Endeksi, Şubat 2021

23 Mart 2021 Salı

18 - 24 Mart Yaşlılar Haftası


 Vali Dr. Yılmaz Şimşek'in 18 - 24 Mart Yaşlılar Haftası Mesajı

Kültürümüzü ve manevi değerlerimizi nesilden nesile aktaran, yaşlılarımıza verdiğimiz değeri göstermek amacıyla her yıl 18 - 24 Mart tarihleri, “Yaşlılara Saygı Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Her canlı gibi insanoğlu da doğar, büyür ve yaşlanır. Hayatlarının en verimli yıllarını vatana ve millete hizmet etmekle geçiren yaşlılarımıza saygı duymak, onların hayat tecrübelerinden faydalanmak ve onlara değer vermek milli ve manevi görevlerimizin başında gelmektedir.

Bu bağlamda, hepimizin bir gün yaşlanacağından hareketle, başta anne ve babalarımız olmak üzere akrabalarımız ve yakınlarımızdan ilgimizi ve şefkatimizi esirgemeden hayatlarının bu evresinde onları yalnız bırakmayarak, mutlu bir yaşam sürmelerini sağlamak hepimizin ortak görev ve sorumluluğu olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, sevgi ve saygıyı en çok hak eden, deneyim ve birikimleriyle bizleri bugüne getiren, her koşulda bizlere kol kanat geren büyüklerimizin “ Yaşlılar Haftası ” nı en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine mutlu ve sağlıklı uzun ömürler diliyorum.


 ESNAFA VERGİ MUAFİYETİ

Esnafa vergi muafiyeti müjdesi!

Esnafa vergi muafiyeti müjdesi veren Bakan Elvan, ücretsiz izne çıkan vatandaşlarında istihdam teşvikinden yararlanacağını açıkladı. Bakan Elvan , (Basit usule tabi esnafa gelir vergisi muafiyeti) İstisna uygulaması  2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacak. Dedi. COVİD -19 DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

Niğde il genelinde denetimlere devam ediyor

Kontrollü Normalleşme için Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim Modeli kapsamında oluşturulan 1.000 kişilik ekipler ile Niğde il genelinde denetimlere devam ediyor. 

Vali Yılmaz Şimşek, gerçekleştirilen denetim ve rehberlik faaliyetine katılarak esnaflara maske  mesafe  temizlik  kuralları anımsatıldı.

Vali  Dr. Yılmaz Şimşek ,İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş , il Ticaret  Müdürü ve zabıtalar eşliğinde Kontrollü Normalleşme sürecinde Covit-19 bulaşma hızını azaltmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de olduğu gibi Niğde de gerçekleştirilen  Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde yapıldı.