30 Kasım 2023 Perşembe

Dünya Şoförler Günü


 

 Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2023

ÇAMARDI EKSPRES GAZETESİ


 


 Gürer: “Her köye bir ziraat mühendisi görevlendirilsin”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, köylerin tarım faaliyetlerini daha etkin hale getirilmesi amacıyla her köye bir ziraat mühendisi görevlendirilmesi için Kanun Teklifi hazırladı.

Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifinde, köylerde ziraat mühendislerinin görevlendirilmesinin, kırsalda tarımsal üretimi ve dolayasıyla verimliliği artıracağını, bu durumun ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlayacağını ifade etti. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hazırladı. 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, teklifinde Köylerin, Türkiye'nin tarım faaliyetlerinin önemli bir kısmının gerçekleştirdiği bölgeler olduğuna dikkat çekerek, “Bu nedenle, köylerin tarım faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, ülkenin gıda güvenliği ve ekonomik kalkınması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu konuda da ziraat mühendisleri, tarım sektörünün gelişmesi ve sürdürülebilirliği açısından vazgeçilmez bir meslek grubu olduğu unutulmamalıdır” dedi. 

KÖYLERİN KALKINMASINA BÜYÜK ETKİSİ OLUR 

Ziraat mühendislerinin, tarım bilimi ve teknolojisi alanında eğitim almış, tarım faaliyetlerinin her aşamasında görev alabilen uzmanlar olduğuna işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ Ziraat mühendisleri, toprak analizleri yaparak, toprağın verimliliğini artıracak önerileri, bitkisel üretimde, uygun ekim nöbeti, gübreleme, sulama, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi konularda çiftçilere danışmanlık yapmaları tarım sektörü açısından son derece önemlidir. Ayrıca hayvansal üretimde, hayvanların beslenmesi, yetiştirilmesi, sağımı ve hastalıklarının tedavisi gibi konularda çiftçilere aktaracakları bilgiler hayvancılığın gelişmesine de olanak sağlayacaktır. Köylere ziraat mühendislerinin görevlendirilmesi ile tarım faaliyetlerinde ve üretim verimliliğinde artış yaşanacak olup, köylerin kalkınmasına da katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

İSTİHDAMA KATKI SAĞLAR 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ayrıca, köylerde ziraat mühendislerinin istihdamının, işsizlik sorununun azaltılmasında önemli bir rol oynayacağına da değinerek, “Üniversiteden mezun olan ziraat mühendisleri için istihdam alanı sağlanmasına, tarımsal üretimin ve üretici kazancının artması sonucu çiftçiliğin cazip hale gelmesi ve istihdam sağlar boyutlara ulaşılabilmesine yol açacaktır” şeklinde konuştu. 

TARIMSAL ÜRETİM ARTAR

Gürer, köylere ziraat mühendisi görevlendirilmesinin, tarımsal üretimin verimliliğini, maliyetini, kalitesini ve çevreye olan etkilerini artırmaya yardımcı olacağını, bu nedenle, köylerin tarım faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için ziraat mühendislerinin görevlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi


 Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Toplantısı Yapıldı

Valilik Hüdavent Hatun Toplantı Salonunda Vali Cahit ÇELİK başkanlığında Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Toplantısı yapıldı.

Toplantıya sektör temsilcileri ve paydaş kurumlar katıldı. Önceki dönem toplantısında alınan kararların değerlendirilmesi ile başlayan toplantıda Niğde de faaliyet gösteren kalsit firmalarının sorunları, çözüm önerilerinin görüşülmesi ve kalsit madenciliğinin geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların belirlenmesi ile devam edildi.

Toplantıda konuşan Vali Cahit ÇELİK, ilimizin zengin ve kaliteli kalsit maden zenginliğine vurgu yaptığı konuşmasında şunları söyledi;

“İlimiz için son derece önemli bir maden olan kalsit madenciliğini geliştirmek için bir aradayız. Sektörün tüm paydaşları ile birlikte kalsit madenciliğinin üretimden pazarlamaya kadar her yönüyle ele alacağız. Zengin ve bir o kadar kaliteli kalsit madenciliğini ilimizde nasıl daha da ileriye taşırız bunu tartışacağız. Sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte istişare edeceğiz ve ilimizde önemli yer tutan bu sektörü daha da canlandıracağız” dedi. Toplantı karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi.

Dış Ticaret İstatistikleri, Ekim 2023 / 2

 Ekim ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %68,2 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2023 Ekim ayında ara mallarının payı %68,2, sermaye mallarının payı %15,7 ve tüketim mallarının payı %16,1 oldu.

İthalatta, 2023 Ocak-Ekim döneminde ara mallarının payı %73,0, sermaye mallarının payı %14,1 ve tüketim mallarının payı %12,8 oldu.
Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 763 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 322 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 254 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 115 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar 110 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %28,7'sini oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 17 milyar 666 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 12 milyar 261 milyon dolar ile ABD, 10 milyar 269 milyon dolar ile İtalya, 10 milyar 253 milyon dolar ile Irak ve 10 milyar 178 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %28,9'unu oluşturdu.  

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ekim ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 761 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 233 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 606 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 344 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 247 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %41,5'ini oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 38 milyar 156 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 37 milyar 937 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 23 milyar 796 milyon dolar ile Almanya, 17 milyar 707 milyon dolar ile İsviçre, 13 milyar 87 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,0'ını oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %0,2 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 Ekim ayında bir önceki aya göre ihracat %0,2 azalırken, ithalat %6,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2023 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %4,7 artarken, ithalat %1,9 azaldı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %4,1 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ekim ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,5'tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %4,1'dir. Ocak-Ekim döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,5'tir. Ocak-Ekim döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,7'dir.

Ekim ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %82,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %11,1'dir. Ocak-Ekim döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,9'dur. Ocak-Ekim döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,3'tür. 

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ekim ayında 20 milyar 730 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre, 2023 yılı Ekim ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %6,3 artarak 20 milyar 730 milyon dolar, ithalat %0,2 artarak 27 milyar 550 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında dış ticaret açığı %14,8 azalarak 8 milyar 2 milyon dolardan, 6 milyar 819 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ekim ayında %70,9 iken, 2023 Ekim ayında %75,2'ye yükseldi.

İhracat 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde 190 milyar 730 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,9 azalarak 190 milyar 730 milyon dolar, ithalat %0,4 artarak 284 milyar 265 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı %5,4 artarak 88 milyar 723 milyon dolardan, 93 milyar 535 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Ekim döneminde %68,7 iken, 2023 yılının aynı döneminde %67,1'e geriledi.


ONLARI UNUTMAYALIM


 


 Eski Hükümlülerin İş Kurması İçin  Hibe Destek Programı Düzenlendi 

Vali Cahit ÇELİK, Denetimde Serbestlikten Yararlanan Eski Hükümlülerin İş Kurması İçin Düzenlenen Hibe Destek Programına Katıldı

Vali Cahit ÇELİK, modern infaz sistemi kapsamında denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlülerin tahliyelerinden sonra topluma kazandırılması, kişisel becerilerini geliştirmesi, istihdam sağlanması, meslek edinmesi ve sosyal faaliyette bulunması için düzenlen hibe desteklerinin dağıtılması programına katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan programda hibe destek eğitimlerinin anlatıldığı sunumun ardından Cumhuriyet Başsavcısı  Ufuk Mustafa Süren hibe destek programı kapsamında yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Programda konuşan Vali Cahit ÇELİK ilimizde 12 projeye 1 milyon 200 bin lira tutarında hibe desteğinin sağlandığı belirttiği konuşmasında hibe programının hem ekonomik temelli hem de toplumsal barış temelli olduğunun altını çizdi. Vali Cahit ÇELİK, hibe desteklerinin dağıtıldığı programda şunları söyledi;

“Sözlerimin başında sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, bugün burada bir araya gelmemize vesile olan projelerin, başta eski hükümlülerimiz ve aileleri olmak üzere ilimize, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Bizler bu konuyu oldukça önemsiyoruz. Çünkü kendi işini kurma projeleri, hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen, bir şekilde, o veya bu sebepten ceza alan vatandaşlarımızın tekrar suç işlemesini önlemek, böylece toplumun düzenini ve güvenliğini sağlamak için devletin imkanlarıyla maddi destek verilerek topluma ve ailesine karşı yararlı birey haline gelmelerini teşvik ediliyor. Öte yandan bir başka boyutu ise ekonomik sebeplere dayalı suç işlenmesinin de önüne geçilmiş oluyor.

Bugün burada eski hükümlü kardeşlerimizin hazırladığı 19 projeden 12’si toplam bir milyon 200 bin TL hibe almaya hak kazanmıştır.

Projelere baktığımızda ise genellikle hayvan yetiştiriciliği projelerinin sayısının fazla olduğu görülmektedir. Tabi ki; bu da ilimiz açısından önemli bir konu, hayvancılığı bu anlamda da desteklemiş oluyoruz.

Ben ümit ediyorum ki; ilerleyen dönemlerde proje sayısı artar ve daha çok hibe sağlanır ve kendi işini kurma projeleri daha da geniş alanlara yayılır.

Bir bakımıyla ekonomik, bir bakımıyla toplumsal temelli olan bu hibe destekleri toplumsal barışa da katkı sağlayacak, geçmişte bir hata yüzünden suç işlemiş vatandaşlarımızın cezasını çektikten sonra özgürlüğüne kavuşmasının ardından bu hibe destekleri ile bir bakıma ekonomik özgürlüklerine de kavuşmuş olacaklardır.

İşini bu hibe destekleriyle kuran eski hükümlülerimize yeni yaşantılarında huzur diliyor, projenin hayata geçmesinde katkıları olan Adalet Bakanlığımıza ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza böylesine anlamlı bir projeyi hayata geçirdikleri için proje sahipleri adına teşekkürlerimi sunarım.” dedi.

Program hibe destek sertifikalarının verilmesi ile sona erdi.    

29 Kasım 2023 Çarşamba

 Dış Ticaret İstatistikleri, Ekim 2023

27 Kasım 2023 Pazartesi


 Niğde Üniversitesinde Yeşil Kampüs Çalışmaları Devam Ediyor

Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Çalışmalarında Türkiye'deki 11 pilot Üniversite arasında yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde “Yeşil Kampüs” çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Üniversite Merkez Kampüsüne Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı Anısına 1000 fidan dikildi.

Merkez yerleşkemizdeki ağaçlandırma alanında gerçekleşen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hamdi Doğan ve Prof. Dr. Recep Çiçek, Genel Sekreter Vekili Abdulgani Özkan, Üniversite akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Rektör “Dünyamız bir iklim krizinde, kaynaklarımız hızla tükenmekte ve iklim koşulları her geçen gün kötüye gitmektedir. Üzerimize düşen yeşil alanları elimizden geldiğince çoğaltmak. Bu kapsamda Üniversitemizde Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Çalışmaları aralıksız sürüyor." dedi.

Etkinlik, yeni dikilen fidanlara can suyunun verilmesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Çevremizi Koruyalım


 

 Konut Satış İstatistikleri, Ekim 2023


UYUŞTURUCU KULLANIMI KÖYLERE KADAR YAYILDI


105 bin kişiye uyuşturucuyla mücadele danışmanlık hizmeti verildi

 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı tarafından 2022 yılı ve 2023 yılının ilk 6 ayında 163.741 çağrının karşılandığını açıkladı.

 

Bakan Fahrettin Koca,  bu çağrılar sonucunda 105 bin 573 kişiye danışmanlık, hastane randevusu, izleme gibi çeşitli programlara alınarak destek sağlandığını bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde uyuşturucu madde kullanımına karşı alınan tedbirlerle ilgili olarak Sağlık Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı önergesinde şu sorular yer aldı:

“Ülkemizde bulunan bağımlılıkla mücadele rehabilitasyon merkezlerinin sayısı kaçtır?

2021 ve 2023 yıllan arasında faaliyete geçirilen bağımlılıkla mücadele rehabilitasyon merkezi sayısı kaçtır?

Ülkemizde bulunan bağımlılıkla mücadele rehabilitasyon merkezlerinin yatak kapasitesi ne kadardır?

2022 ve 2023 yılının ilk yansında ALO 190 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattından yardım alan kişi sayısı kaçtır?

2023 yılında madde bağımlılığı ile mücadele ve arınma adına hizmet vermesi için açılaması planlanan rehabilitasyon merkezi var mıdır, sayısı kaçtır?”

16 REHABİLİTASYON MERKEZİ VAR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde, bağımlılık tedavisinin sunulduğu merkezlerde tedavi sonrası takip ve rehabilitasyon programlarının da yürütüldüğünü belirterek, “Bununla birlikte; bağımlılık tedavisi gören hastaların, tedavi sonrası tekrar uyuşturucu madde kullanımım önlemeye ve sosyal hayata yeniden uyumlarını sağlamaya yönelik yapılandırılmış, uzun süreli rehabilitasyon programlarının yürütüldüğü 16 rehabilitasyon merkezi de hizmet vermektedir” dedi.

105 BİN KİŞİYE DANIŞMANLIK HİZMETİ

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamındaki bu merkezlerin sayısının artırılması ve ülke geneline yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Fahrettin Koca, “ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı tarafından 2022 yılı ve 2023 yılının ilk 6 ayında 163.741 çağrı karşılanmıştır. Bu çağrılar sonucunda 105.573 kişiye danışmanlık, hastane randevusu, izlem gibi çeşitli programlara alınarak destek sağlandı” diye konuştu.

Bakan Koca, “Ülke genelinde bağımlılık alanında yürütülen tüm çalışmalara ilişkin veriler, her yıl yayımlanan ulusal uyuşturucu raporları ile kamuoyuna açıklanmaktadır” şeklinde bilgi paylaşımında da bulundu.

UYUŞTURUCU KULLANIMI KÖYLERE KADAR YAYILDI

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise uyuşturucu kullanımının son yıllarda büyük oranda arttığına dikkat çekerek, “Eskiden bazı büyükşehirlerde rastlanan uyuşturucu kullanımı, ilçelere, kasabalara ve hatta köylere kadar yayıldı. Ortaokullara kadar uyuşturucu kullanımının olduğu yönünde ihbarlar geliyor. Ülkemizde sosyal yapıyı önemli oranda bozan bu duruma karşı hem sağlık yönünden hem de idari ve adli yönden gerekli tüm tedbirler alınmalıdır” dedi.

  

 3 Askerimiz Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 3 askerin şehit olduğu açıklandı.

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu  P. Asb. Üçvş. Necdet ÇALIŞ ve P. Söz. Er Emrah GÜNDÜZ şehit olmuştur.
 Y
aralanarak hastaneye sevk edilen  P. Söz. Er Fevzi KIZILTAŞ, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur

26 Kasım 2023 Pazar

26 KASIM DÜNYA ZEYTİN GÜNÜ


 

 İşgücü İstatistikleri, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2023

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLADI


 ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI 1 ARALIKTA BAŞLIYOR..

 

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU:


-TİCARİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ KULLANMA ZORUNLULUĞU İSTANBUL’DA  BAŞLADI

-OLASI KAZALARI ÖNLEMEK İÇİN LÜTFEN LASTİKLERİMİZİ ŞİMDİDEN TAKTIRALIM

-KARLA MÜCADELE EKİPLERİMİZ GÖREVE HAZIR

-11 BİN 828 ADET MAKİNE VE EKİPMAN, 13 BİN 238 PERSONELİMİZLE SAHADAYIZ

-KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI 2 BİN 568 LİRA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık’ta başlayıp 4 ay süreceğini belirterek, Kış lastiğine geçmek için karın yağmasını beklemeyin. Trafikte güvenli sürüş ve olası kazaları önlemek için lütfen lastiklerimizi şimdiden taktıralım” dedi. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklama ile 1 Aralık- 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanma zorunluluğunun başlayacağını duyurdu.

25 Kasım 2023 Cumartesi

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR !


 

 Yapı İzin İstatistikleri, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2023


 KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ

Vali Cahit ÇELİK’in Eşi Nermin ÇELİK “Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü” Farkındalık Yürüyüşüne Katıldı.

Nermin ÇELİK önderliğinde gerçekleşen yürüyüş Derbent Meydanında başlayıp, Cumhuriyet Meydanında son buldu.

        Farkındalık yürüyüşüne Vali Çelik ‘in  Eşi Nermin Çelik ‘ in yanı sıra Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in Eşi Duygu Özdemir , Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü  Umut Zeybek, Kadın STK’ların temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı.

        Nermin ÇELİK yürüyüş boyunca kadınlarla tek tek ilgilenerek onlara hem karanfil verdi hem de bilinçlendirici broşür dağıttı. Yürüyüşün sonunda Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere açılan bilgilendirme ve bilinçlendirme stantlarını gezen Nermin ÇELİK  stant gezisi esnasında yaptığı açıklamasında şunları söyledi;

        "Bizim medeniyetimizde, bizim kültürümüzde değil kadına hiçbir kimseye, hiçbir varlığa şiddeti tavsiye etmeyen bir inanışımız bir anlayışımız var.

‘Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans, ‘Kadına El Kal-ka-maz’ gibi mottolarla ilimizde bir takım faaliyet ve etkinler gerçekleştiriyoruz. Bugün de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında paydaş kurumlarımızla farkındalık yürüyüşü yaptık açılan stantları gezdik. Biz de bu stantları gezerek bir farkındalık, bir bilinç oluşumuna katkı vermek için buradayız.

        Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyor, kadına karşı şiddete hayır diyoruz." dedi.

24 Kasım 2023 Cuma

KADINA ŞİDDETE HAYIR !


 


 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı .Ersan BAŞAR' ın Öğretmenler Günü mesajı

Gelecek nesiller adına umut bağladığımız tüm öğretmen ve antrenörlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. 

 Öğretmenlerimiz; mesleğine kendini adayarak, istikbalimizin teminatı olan genç nesillerimizin yolunu aydınlatan, gençlerimizin vatanına ve milletine faydalı bireyler olarak yetişmesinde onları ilmek ilmek işleyen ve hiç bir şekilde yılmadan, yorulmadan bu kutsal görevi yerine getiren kişilerdir.

Atatürk; ‘Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır’ diyerek uygarlık yarışında en önemli görevin öğretmenlerimize düştüğüne işaret etmiştir.

 İşgücü Girdi Endeksleri, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2023 / 2


Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık %105,3 arttı


Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı lll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %105,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %106,5, inşaat sektöründe %112,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %105,1 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık %101,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023 yılı lll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %101,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %101,7, inşaat sektöründe %110,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %101,6 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık %127,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı lIl. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %127,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %133,5, inşaat sektöründe %123,9, ticaret-hizmet sektörlerinde %125,5 arttı.
Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik %22,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı lll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %22,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %22,3, inşaat sektöründe %25,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %23,1 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik %22,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023 yılı lll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %22,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %21,6, inşaat sektöründe %25,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %22,9 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik %24,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı lll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %24,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %25,5, inşaat sektöründe %25,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %24,1 arttı.


 

NİĞDE DE MOTOSİKLET VE SÜRÜCÜLERİ DENETLENDİ

  Vatandaşların güvenli bir trafik ortamında can ve mal güvenliklerini güvence altına almak ve araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek amacıyla Niğde merkezinde değişik güzergâh ve saatlerde denetimler yapılmaktadır.

Bu denetimler kapsamında bir ay Boyunca İl Merkezinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, Drone ve KGYS destekli (7) trafik ekibi ve (3) motorize ekip olmak üzere toplam (20) personelin katılımıyla (449) Motosiklet ve sürücüsü denetlenmiş ve bu denetlemeler sonucunda; 

·         (89) Motosiklet sürücüsüne KTK’nun 78/1-b maddesinden (koruma başlıksız araç kullanmak) olmak üzere,

·         İhlali ve eksikliği bulunan (199) motosiklet sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanmış,

·         Eksikliği tespit edilen (tescilsiz-sigortasız vb.) (21) motosiklet trafikten men edilmiştir.