30 Haziran 2012 Cumartesi


Asgari ücret 1 temmuz’da zamlanıyor

MEMUR ve memur emeklilerinin maaşlarının ardından asgari ücret 1 Temmuz’dan itibaren zamlanıyor. Halen brüt 886.50 lira asgari geçim indirimi ile birlikte net 701.14 lira olan asgari ücret, 1 Temmuz tarihinden itibaren yüzde 6.09 oranında zamlanacak. Yeni zamla birlikte brüt asgari ücret tutarı 940.50 liraya, asgari geçim indirimi ile birlikte net 739.79 lira olacak. Bu arada, yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin altı aylık zam farklarının hesaplama işlemleri devam ediyor. Yetiştirilebilirse 22 Haziran’da, yoksa 25-26 Haziran tarihlerinde farklar ödenecek. Memurlar da, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 4 oranında ikinci altı aylık zamlarını alacakları açıklandı.


NİĞDE DEFTERDARLIĞINDAN   Tüm mükelleflere Basın duyurusu            

 Gelirleri Basit Usulde tespit edilen mükelleflerimizin gelir vergisi 2. taksitinin son ödeme süresinin 30 Haziran 2012 Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle, bu mükelleflerimizin 2 nci taksitlerini, ödeme süresi 2 Temmuz 2012 Pazartesi günü mesai saati bitimi olan saat 17.00’ye kadar ödemeleri gerekmektedir.
Vergi Dairelerimiz 30 Haziran 2012 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar açık bulundurulacağından, mükelleflerimizin tahakkuk etmiş her türlü alacakları Vergi Dairelerimizce tahsil edilecektir.
Diğer taraftan, Vergi Usul Kanunu 415 ve 416 Sıra Nolu  Genel Tebliğleri  yayımlanmıştır. 415 Sıra Nolu Genel Tebliğ ile kara ve deniz yoluyla şehirlerarası veya uluslararası yolcu taşımacılığı işiyle iştigal eden mükelleflerin elektronik ortamda bilet ve  yolcu listesi düzenlemeleri ve düzenledikleri elektronik biletleri yolcularına iletmeleri ve bu vesikaları muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
Elektronik bilet ve elektronik yolcu listesi oluşturma izni alan mükelleflerimizin sorumluluk ve cezai müeyyideleri ise söz konusu tebliğde yer alan usul ve esaslara aykırı biçimde elektronik bilet, elektronik yolcu listesi ve raporları düzenleyenler, düzenledikleri raporları süresinde göndermeyenler hakkında işledikleri fiilin türüne göre Vergi Usul Kanununda öngörülen cezalar uygulanır.
İzinleri iptal edilenler iptal yazısının tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde genel hükümler çerçevesinde kâğıt ortamında bilet ve yolcu listesi düzenlemeye başlamak zorundadırlar.
Mükellefler, almış oldukları izin kapsamında teslim ettikleri biletlerde yer verdikleri bilgilerin gerçek duruma uygunluğundan sorumludur.
416 seri nolu Genel tebliğde ise daha önce yayımlanan 397 sıra nolu Vergi Usul Kanun Genel Tebliğinde değişiklik yaparak 397 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü bölümü aşağıdaki şekilde değişikliğe uğramıştır.
E- fatura uygulamasından yararlanma 213 sayılı Vergi Usul kanunu 232 nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere e- fatura gönderme ve/veya alma izni verilmiştir.
Uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin yerine getirmeleri gereken işlemler ilgili genel tebliğde yer almakta müracaatlar Gelir İdaresi Başkanlığına yapılacak olup, Başkanlık tarafından değerlendirme sonrasında e- fatura kullanma izni verilecektir.
  Tüm mükelleflerimize ve kamuoyuna duyurulur.      
AK Parti Niğde Milletvekili Ömer Selvi
Emekliler Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Emekli vatandaşların ülkemize büyük hizmetler verdiğini belirten Selvi mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Görev yaptıkları mesleklerde uzun yıllar alın teri dökerek hizmet veren emeklilerimiz; bilgi ve tecrübelerini kendilerinden sonraki kuşaklara aktararak, bugünlerimizin alt yapısını oluşturmuşlardır. Birikimleriyle hizmet çıtasını üst seviyelere taşımış, toplumumuzun yaşam kalitesini arttırmışlardır.
Ülkemizin kalkınması ve refahı uğruna yıllarını tüketen tüm emekli vatandaşlarımızın bu önemli haftasını kutlar emeklilik hayatlarını sağlık ve huzur içerisinde geçirmeleri temennisiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.”

İLK KÖY ROMANCISI EBUBEKİR HAZIM TEPEYRAN ETKİNLİKLE ANILDI
ÇANKAYA BELEDİYESİ EBUBEKİR HAZIM TEPEYRAN ADINI BİR PARKA VERECEĞİ AÇIKLANDI.
NİĞDE’DE EBUBEKİR HAZIM TEPEYRAN MÜZESİ KURULMASI İSTENDİ
Niğde ilinin yetiştirdiği önemli vali,nazır,Milletvekili ve ilk köy romacısı yazar Ebubekir Hazım Teperyan ile ilgili Ankara Çankaya Belediyesince düzenlenen etkinlikle anıldı. Ebubekir Hazım Tepeyran adına ilki geçen yıl verilen roman ödülü düzenlenmesi gerçekleştiren kurul başkanı yazar  Hikmet Altınkaynak sunuşu ve Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık açış konuşması ile etkinlik başladı. Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık  Niğde’den yetişen önemli şahsiyetlerin varlığına dikkat çekerek Ebubekir Hazım Tepeyran adının devlet adamı,siyasetçi, yazar olmadan öte ilk köy romancısı olarakta özel bir anlamı olduğuna değindi. Dedesi Hai Tanık’ında Niğde’de yetişen ve farklı yerlerde görev yapan bir  hakim olduğuna vurgu yaparak muhtemelen Balkanlarda iken Ebubekir Hazım  Teperyanla aynı kentte aynı dönemde görevde yapmış olabilirler dedi. Hikmet Altınkaynak’ta Ebubekir Hazım Tepeyran eserleri çalışmaları ve Niğde Kültür yaşamı üzerine düşüncelerini açıkladı.

29 Haziran 2012 Cuma


İshalli Hastalıkların Önlenmesi ve Ağızdan Sıvı Tedavisi Haftası

Ülkemizde çocuk ölüm nedenleri arasında olan ishale bağlı ölümleri önlemek amacıyla Bakanlığımız tarafından ülke genelinde 1986 yılından beri İshalli Hastalıkların Kontrolü Programı yürütülmektedir. İshalden korunma konusunda hijyenin öneminin vurgulanması ve ağızdan sıvı tedavisinin gerekliliğinin anlatılabilmesi amacıyla her yıl Temmuz ayının ilk haftası “İshalli Hastalıkların Önlenmesi ve Ağızdan Sıvı Tedavisi Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Dünyada her yıl beş yaşın altındaki yaklaşık 2.2 milyon çocuk ishal nedeni ile ölmektedir. İshale bağlı ölümler sıklıkla su ve mineral kaybı nedeniyle olmakta ve beslenme durumunun iyi olmaması ishal ve ishale bağlı ölüm riskini arttırmaktadır.
İshalin Nedenleri Nelerdir?
·  Barsak enfeksiyonları: Virüsler, bakteriler, parazitler ve diğer mikroplar
·  Gıda zehirlenmesi
·  Diş çıkarma
·  Bazı gıdalara karşı hassasiyet (alerji)
·  Gereğinden fazla meyve ve meyve suyu (özellikle elma ve üzüm) tüketimi ve diğer ishal yapıcı gıdalar
·  Antibiyotik tedavisi
·  Üst/alt solunum yolu enfeksiyonları
·  Doğuştan metabolik hastalıkları sayabiliriz.

28 Haziran 2012 Perşembe


LETONYA YA GİDECEK HEYET NİĞDE VALİSİ ALİM BARUT'U ZİYARET EDEREK BİLGİ VERDİ 
Niğde Valiliği adına Bilgehan HARMANŞAH tarafından hazırlanan Hayatboyu Öğrenme Leonardo da Vinci Vetpro Hareketlilik Projeleri kapsamındaki  “Mahalli İdarelerde Mesleki Eğitim” adlı proje 2011 yılında Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilmiştir. Projenin Almanya ve Letonya’da yurt dışı ortakları olup Niğde İlinden de 19 kurum projenin yurt içi ortağı konumundadır. Proje kapsamında 27 Mayıs 2012- 9 Haziran 2012 tarihleri arasından 18 kişi Almanya hareketliliğine katılmıştır.
01- 15 Temmuz 2012 tarihleri arasında ise 18 kişi Letonya hareketliliğine katılacaktır.
Projenin Amac; Avrupa Birliği ülkelerindeki yerel idarelerin mesleki eğitim kurumları ile olan ilişki ve işbirliğini incelemek, yeni mesleki eğitim yöntemlerini yerinde görmek ve kültürlerarası yakınlaşma olarak özetlenebilir.
Bu amaçla Almanya ve Letonya da eğitim kurumlarına, kamu ve özel kuruluşlara ve sivil toplum kurumlarına inceleme ziyaretleri yapılmaktadır.

AHİLER KALKINMA AJANSI - THY ORTAKLIĞINDA PRESS-TRIP ETKİNLİĞİ
Ülkemizin 4. büyük destinasyonu olan ve içerisinde 1000'den fazla kayadan oyma kilise, 40'tan fazla yeraltı şehir, eşsiz peribacaları vevadileri barındıran Kapadokya'nın dünya genelinde tanınırlığının
artırılması amacıyla Ahiler Kalkınma Ajansı ve Türk Hava Yolları (THY)ortaklığında gerçekleştirilecek olan Press Trip ve Fam Tripprogramlarının ilki 20-23 Haziran 2012 tarihlerinde gerçekleştirildi.
Alman, Rus ve yurtdışında görevli Türk basınından yetkililerinkatıldığı Press-Trip etkinliği kapsamında ilk olarak Kapadokya'nınmuhteşem manzarasının gökyüzünden izlenmesini sağlayan balon turu
gerçekleştirildi ve peribacası oluşumlarının en iyi gözlemlenebildiği Dervent Vadisi, Zelve Açık Hava Müzesi ve Paşabağları mevkisi ziyaretedildi. Geleneksel çömlekçiliğin merkezi konumunda bulunan Avanos'ta
çömlek yapımını izleyen ve daha sonra kendileri de yapmayı deneyen gazeteci heyeti ardından Bizans sanatının Kapadokya'daki en iyiörneklerini görmek amacıyla Göreme Açık Hava Müzesini ziyaret ettiler.
Göreme'de sonra Uçhisar kalesine çıkarak Kapadokya'yı panoramik bir açıdan izleyen ziyaretçiler burada bol bol fotoğraf çektiler. Gezi boyunca bunların dışında bölgedeki en büyük yeraltı şehirlerden birisi
olan Kaymaklı Yeraltı Şehri, Ihlara Vadisi, Belisırma köyü veAğzıkarahan kervansarayı ziyaretçilere tanıtıldı.


Kimlik doğrulamada yeni dönem
SGK biyometrik kimlik doğrulamaya geçiyor. Hürriyet'te yayınlanan habere göre;


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) “avuç içi damar okuma” olarak bilinen biyometrik kimlik doğrulama sistemine geçerken, başkasının kimliği ile tedavi usülsüzlüğüne hem para hem hapis cezası geldi.
Kendi adına başkasının sağlık hizmeti almasını sağlayan kişiden tedavi ücretinin iki katı kanuni faiziyle tahsil edilecek; haklarında SGK’yı zarara uğratmaktan suç duyurusunda bulunulacak.
SGK belirleyecek
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapan yeni tebliğ 22 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Temmuz’dan itibaren yıl sonuna kadar kademeli olarak tüm ülkede “Avuç içi damar izi kimlik doğrulama sistemi”ne geçilecek. Yeni uygulama şöyle:
Avuç içi doğrulama
Sağlık kurum ve kuruluşları, müracaat aşamasında, acil hallerde ise acil halin sona ermesinden sonra, “nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya Kurum sağlık kartı belgelerinden” biri ile kimlik tespiti ve biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapacak. Kimlik tespiti veya avuç içi okuma yöntemiyle kimlik doğrulaması zorunlu hale geldi. Kimlik tespiti, biyometrik kayıt işlemi veya biyometrik kimlik doğrulama işlemini usulüne uygun yapmayan ve bu nedenle bir başka kişiye sağlık hizmeti sunulması nedeniyle SGK’nın zarara uğramasına sebebiyet veren kuruluştan ödenen tutar geri alınacak.
Suç duyurusu
Kişilerin kendi adına bir başkasının sağlık hizmeti almasını sağlaması yasaklandı. SGK’dan haksız menfaat temini de yaptırıma bağlanırken, bu fiilleri işleyenlerden Kurumun uğradığı zararın iki katı kanuni faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen tahsil edilecek. Bu kişiler hakkında TCK hükümleri doğrultusunda suç duyurusunda bulunulacak. Hastaların hastanelere müracaatı sırasında ilk biyometrik verinin Kurum veri tabanına kayıt işlemi hastanelerce yapılacak. Hastane ve sağlık sunucuları, ilk biyometrik verinin Kurum veri tabanına kayıt işleminde hastalardan beyan ve taahhüt belgesi almak zorunda olacak.
 

 

27 Haziran 2012 Çarşamba

 İL SPOR MERKEZLERİ AÇILIYOR

   
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI PROF. DR. VEYSEL EROĞLU, CEVİZİN DİYARI KIRŞEHİR KAMAN’DA “CEVİZ EYLEM PLANI”NI AÇIKLIYOR…

      Orman ve Su İşleri Bakanlığı “Ceviz Eylem Planı”nı hayata geçiriyor.
      Ceviz Eylem Planı'nın Startı Kaman'da Veriliyor..
      Cevizin diyarı Kaman’da bu projeyi başlatacak olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Kırşehir ilinde 1995 yılından bugüne kadar 39 adet proje ile 10.928 dekar alanda özel ağaçlandırma çalışması yaptık. Ayrıca 35’i gerçek ve tüzel kişiler tarafından uygulanan bu projelere 573.000 TL kredi desteği sağlanmıştır. Köy tüzel kişilikleri tarafından uygulanan 4 projeye ise 287.000 TL hibe tahsis ettik. Hedefimiz Kaman’da başlattığımız bu projeyi bütün ülkeye yaymak” diye konuştu.


GARNİZON KOMUTANI CANSARAN’A VEDA YEMEĞİNiğde Valisi Âlim Barut, Niğde de görev yapan ve Rize’ye tayini çıkan İl Garnizon Komutanı Jandarma Albay İsmet Cansaran’a veda yemeği verdi.

Yemeğe Vali Âlim Barut’un yanı sıra Niğde Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu ve Doğan Şafak, Garnizon Komutanı, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı  Hayrettin Akçıl, Ağır Ceza Reisi Mustafa Öztürk,  Niğde İl Emniyet Müdürü Ali Doğan Uludağ katıldı.

Garnizon Komutanı Jandarma Albay Cansaran yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Üç yıla yakındır Niğde’de görev yapıyorum. Vatandaşın canını, malını, namusunu güvende hissetmesi için elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince ben ve personelim çalıştık çabaladık. Niğde İl Jandarma Komutanlığı ilk tecrübemdi, ilk göz ağrımdı. Çok güzel anılarla, hatıralarla gidiyorum Rize’ye. Ama bir ayağımız Akdeniz’de olduğu için gelip geçerken değişimi, gelişmeyi göreceğim, dostları mutlaka hatırlayacağım. Desteklerinizden dolayı Sayın Valime, Vekillerime, Başkanıma, Cumhuriyet Başsavcıma, Reisime, Müdürüme bütün Daire Amirlerimize ve Niğde Halkına teşekkür ediyorum” dedi.
NİĞMEK Kursları Başladı

Niğde Belediyesinin NİĞMEK bünyesinde Aşçılık, Bilgisayarlı Ön Muhasebe ve  Satış Elemanlığı branşlarda açtığı kurslar başladı.

Kültürel ve Sosyal Faaliyetlerde de her zaman olduğu gibi ilklere imza atmaya devam eden Niğde Belediyensin bünyesinde açtığı Satış Elemanlığı, Bilgisayarlı Ön Muhasebe ve Aşçılık kursu başladı.

Niğde Belediyesi ve İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen kurslara başlayan ve İş-Kur İl Müdürlüğüne kayıtlı 18-45 yaş arası işsizler arasından seçilen kursiyerler eğitimin yanında günlük 20tl ücret alacaklar.


NİĞDE DEFTERDARI CABİR DÖNER " Dernekler Yönetmeliğindeki Değişiklerle ilgili açıklama yaptı 
   Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01 Haziran 2012 tarih ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Dernekler Yönetmeliğinin 31 inci ve 83 üncü maddelerinde bu yönetmelikle değişiklikler yapılmıştır.
Dernekler Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. Buna göre;
“Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Ancak, kamu yararına çalışma statüsü bulunan dernekler ile yıllık brüt gelirleri beşyüzbin TL’yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.”hükmü eklenmiştir.
 Yine aynı yönetmeliğin 83 üncü maddesi ise;
“Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin beyannamelerinde belirtilen mali bilgiler ile gerekli görülen diğer bilgiler Daire Başkanlığının ve derneğin internet sayfasında yayımlanır.” denilmektedir.” 
Dernekler yönetmeliğinin 31 inci maddesindeki değişiklik 01 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 83 üncü maddesindeki değişiklik ise 01 Mayıs 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
Dernekler yönetmeliğinin yukarıda bahsedilen bu iki maddesindeki değişiklikler büyük önem arz etmekte olup,
Tüm mükelleflerimize, Dernek yöneticilerine ve kamuoyuna duyurulur.    

                                                                                            
                    
                             
          

Balistik incelemede devrim
BALİSTİKA ile faili meçhul olaylar daha hızlı aydınlanacak
BALİSTİKA adını dünyaya duyuracak

TÜBİTAK, dünyadaki en iyi balistik inceleme sistemlerinden birini geliştirdi. Sistem ile silahların kovan ve çekirdek üzerinde bıraktıkları izler 3 boyutlu incelenerek olay, kişi ve silah ilişkileri gibi bilgiler tek bir veri tabanında toplanacak.
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı ile yaptığı ortak çalışma ile silahların kovan ve çekirdek üzerinde bıraktıkları izleri 3 boyutlu inceleyebilen bir sistem geliştirdi. Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı arşivlerinde bulunan kovanlar ve olay bilgilerini ilk kez tek merkezde (veri tabanında) depolayacak olan 3 boyutlu sistem, arşivlediği tüm verileri karşılaştırarak çok sayıda olayın hızlı bir şekilde aydınlatılmasını sağlayacak. Proje kapsamında üretimi tamamlanan veri giriş ve sorgulama üniteleri öncelikle Ankara, Adana ve İzmir’deki Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüklerine kurulumları yapılan sistem, balistik uzmanlarınca yapılan testleri başarıyla geçti.

26 Haziran 2012 Salı


ALTUNHİSAR' DA ADLİYESİNE KAVUŞACAK MI

Kavaklıoğlu Altunhisar Adliyesi için Başbakan’la görüşecek
Çamardı Adliyesi’nin Niğde Adliyesiyle birleştirilmesini önleyerek faaliyetlerine devam etmesini sağlayan AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu bu kez de Altunhisar Adliyesinin kapatılmasını engellemeye çabaladığı belirtildi.
. Adalet Bakan Yardımcısı Veysi Kaynak ile görüşen Kavaklıoğlu yarın da AK Parti Grup Toplantısı sonrası Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşerek Altunhisar Adliyesinin devamını isteyecek.
Kavaklıoğlu görüşmede coğrafi şartlar, yöre insanın maddi durumu, güvenlik, nüfus ve iş durumları ile göz önünde bulundurulduğunda Altunhisar Adliyesi’nin faaliyetlerine devam etmesinin İlçe açısından önemi büyük olacağını ve Altunhisar Adliyesinin birleştirme kararının yeniden incelenerek faaliyetlerinin devam edebilmesinin sağlanmasının değerlendirilmesini ifade edeceği öğrenildi.
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu’nun Adliyelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde bir kısım adliyelerin bir başka adliyenin yargı çevresine dâhil edilerek birleştirilmesine dair 15/06/2012 tarih ve 347 Kararıyla her ikisi de 4. Bölge’de yer alan Niğde İli Altunhisar Adliyesi’nin Bor İlçe Adliyesi ve Çamardı Adliyesi’nin de Niğde Adliyesiyle birleştirilmesine karar verilmişti. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu’nun 22/06/2012 tarih ve 383 sayı ile de Çamardı Adliyesinin faaliyetlerinin devamına karar verildi.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi KOP Bölgesi’nde
Aksaray, Karaman, Konya, Niğde illerimizi kapsayan KOP Bölgesi İllerinde Valilikler, Üniversiteler, belediye başkanları, bölge ve il müdürlükleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ziyaretlerini büyük ölçüde tamamlayan KOP Bölge Kalkınma İdaresi (KOP BKİ) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu ve KOP BKİ Uzmanları ilçe, belde ve köyleri ziyaret turuna devam ediyorlar. Ziyaretlerin bu seferki durağı Karaman İli Ermenek ve Sarıveliler İlçeleri oldu.
Karaman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Karaman İl Özel İdaresi yetkililerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde kurum tanıtıldı ve hazırlanmakta olan KOP Eylem Planı hakkında görüşüldü.
Ermenek ve Sarıveliler İlçe Kaymakamları ile İlçe Belediye Başkanları ziyaret edildi. Belde başkanları ve köy muhtarlarıyla görüşüldü.

24 Haziran 2012 Pazar

ÇAMARDI ADLİYESİNİN KAPATILMASI DURDURULDU


Kavaklıoğlu: “Çamardı Adliyesi faaliyetlerine devam edecek”
Geçtiğimiz günlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu’nun birleştirileceğini açıkladığı ilçe adliyelerinin kapatılmaması için yoğun gayret sarf eden AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu’nun çabalarının  olumlu sonuç verdiği belirtildi.
 Kavaklıoğlu, Çamardı Adliyesinin Niğde Adliyesi ile birleştirilmesi kararının durdurulduğunu ve faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.
Birleştirilme kararının ilk gününden itibaren Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Adalet Bakan Yardımcısı Veysi Kaynak ile sık sık görüşerek birleştirilmesine karar verilen Çamardı Adliyesinin bulunduğu yerleşim yerinin coğrafi şartları, nüfusu, güvenlik ve iş durumları hakkında bilgiler veren Kavaklıoğlu, birleştirilen Niğde Adliyesine uzaklık ve ulaşım imkânlarının dikkate alınarak bir kez daha incelenmesini ve kararın iptal edilmesini sağladı. 4. Bölgede yer alan Çamardı İlçe Adliyesi’nin Niğde Adliyesi ile birleştirilme kararının iptaline ve faaliyetinin devam etmesine karar verildi.
Karar Çamardı’da sevinçle karşılandı
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu tarafından yapılan resmi açıklama sonrası Adliyenin faaliyetlerine devam etmesi yönündeki karar Çamardı ilçesinde ise sevinçle karşılandı. Çamardı Belediye Başkanı Yavuz Soylu ile ilçe yöneticileri AK Partili Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu ve Ömer Selvi’ye Çamardı Adliyesi’nin birleştirilmesi kararının durdurulmasından dolayı teşekkür etti.  AK Parti İlçe Başkanı Gaffur Karaca ise milletvekillerinin çabalarının bu kararın alınmasında etkili olduğunu kaydetti. İl merkezine 80 kilometreden fazla uzaklıkta olan köylerimiz var. Adliye işleri için il merkezine gidip gelmek sıkıntı olacaktı. Birleştirilme kararının iptali ilçe olarak bizleri çok sevindirdi. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

23 Haziran 2012 Cumartesi


TÜRK HEYETİ ALMANYA ' DA İNCELEMELERDE BULUNDU
 ÖMER SELVİ DEN BİYOENERJİ DEĞERLENDİRMESİ
Sanayi, Ticaret, Enerji ,Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu adına Niğde  AK Parti  Milletvekili Ömer SELVİ, Tarım Orman Köyişleri Komisyonu adına Komisyon Başkanı  AK Parti  İstanbul Milletvekili İbrahim YİĞİT, AK Parti  Kars Milletvekili Yunus KILIÇ  ve TBMM Tarım Komisyonu Eski Başkanı Prof. Dr. Vahit KİRİŞÇİ başkanlığında birçok bakanlık bürokratları ve iş adamının yer aldığı üç gün süren Almanya Biyogaz bilgilendirme  gezisine katılan Türk heyeti, Cuma günü gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Türkiye’ye döndü.
Türk heyeti  Alman yetkilileriyle beraber ilk gün Schwandorf ,Schmack Biyogaz GmbH merkezi,700 kWh lık Yaş Fermantasyon Biyogaz Laboratuvar ARGE Merkezinde incelemelere başladılar .Çarşamba  günü 10 MW  Biyogazı Doğalgaza Çevirim Tesisini ,Katı Atık ile Çalışan Biyogaz Tesisi Kompost Ünitelerini ‘Kuru Fermantasyon’, Rosenbach  şehrindeki 500 kWh Büyükbaş Hayvan Gübresi Ağırlıkla Üretilen Biyogaz Tesislerini ve Perşembe günü Allendorf’da dünyaca ünlü enerji firması Viessmann Holding Üretim ve İdare Merkezini (Biyokütle Termik santralı ,Viessmann Akademisini ,Fabrikasını ve biyogaz tesislerini) inceleyen heyet gerekli tetkikleri ve analizleri yerinde yaparak, konunun uzmanları tarafından bilgilendirildiler.  

22 Haziran 2012 Cuma


Hububat Alım Fiyatları AçıklandıGıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, 2012 müdahale alım fiyatının, Anadolu kırmızı sert ekmelik buğday için ton başına 665 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Bu miktar destek ödemeleriyle birlikte 780 TL’yi bulacak.
Bakan Eker, TMO Genel Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, 2012 dönemi TMO müdahale alım fiyatları ile hububat politikalarını açıkladı.
TMO'nun alım fiyatları belirlenirken devir stoku üretim miktarı, maliyet iç ve dış piyasa fiyatları, enflasyon refah payı, üretimin sürdürülebilirliği ve diğer ürün alımlarında uygulanan fiyatların dikkate alındığını belirten Eker, geçtiğimiz yıl ton başına 605 TL olarak açıkladıkları müdahale alım fiyatının 2012 yılında Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğday için ton başına 665 lira olarak belirlendiğini kaydetti.

Bu fiyatın yüzde 11,5-12 oranında protein içeren buğday için belirlendiğine işaret eden Eker, proteini yüzde 13 ve üzerinde süne oranı düşük olan kaliteli buğdaylarda ise ton başına 685 liraya kadar çıkabileceğini ifade etti.
Eker, Bakanlığın ton başına 50 lira prim uygulamasını sürdüreceğine ayrıca gübre, mazot, sertifikalı tohumluk ve toprak analizi gibi destek ödemelerine 2012 yılında da devam edileceğini dikkati çekti.
Eker, TMO'nun 1 Kasım 2012'den itibaren ürün satışlarına da başlayacağını belirterek, satış fiyatlarının satış öncesinde açıklanacağını söyledi. 


YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEĞİ
 MÜRACAATLARI BAŞLADI
2012 YILI Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ 14.06.2012 tarih ve 28323 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
2012 yazlık ekilişler için başvuruların 14 Haziran 2012 tarihinden 31 Temmuz 2012, güzlük ekilişler için ise 01 Eylül 2012 tarihinden 31 Aralık 2012 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir diye açıklama yapıldı.
                Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan sertifikalı buğday, arpa, tritikale, yulaf, çavdar, çeltik, nohut, kuru fasulye, mercimek, susam, yerfıstığı, kolza, (kanola), aspir, patates, yonca, korunga ve fiğ tohumlukları bitkisel üretim faaliyetinde kullanan Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçiler desteklemeden faydalanabileceklerdir.

Okullar 4+4+4 Eğitim Sistemine uygun düzenlendi.


 NİĞDE Milli Eğitim Müdürlüğü yeni eğitim sistemi ile yeni düzenlenen okulların listesini yayınladı.Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklanan listede, 4+4+4 sistemine geçiş için Niğde genelindeki okullarda yeni düzenlemeler yapıldığını belirtildi.
Niğde merkez ve ilçelerinde 12 yıllık zorunlu eğitime yönelik uygulamalar kapsamında 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul, ilkokul+ortaokul ve imam-hatip ortaokul olarak belirlenen okulların listesi belli oldu.


21 Haziran 2012 Perşembe


 DENİZ VE DOĞA KAMPLARI DÜZENLENDİ

ÜCRETSİZ DENİZ VE DOĞA KAMPLARI

 Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2012 yılı faaliyet programı gereğince,   ulaşım dahil tüm masrafları Genel Müdürlüğünce karşılanmak suretiyle gençlerin öğrenim ve çalışma alanları dışında kalan serbest zamanlarını değerlendirmek amacıyla, gelir düzeyi düşük, maddi imkansızlıklar nedeniyle yaşadıkları çevrenin dışına çıkamamış ve büyük şehirleri görmemiş, kendi alanlarında başarılı 13-15   yaş grubundaki gençlere ücretsiz  deniz kampları, 16-17 ve 18-22   yaş grubu gençlere ise  ücretsiz doğa kampları düzenlenmektedir.
  Niğde İli Genel Müdürlüğünün verilen kontenjanlar doğrultusunda, 13-15 Yaş grubu (Kız ) gençlerin katılacağı ücretsiz deniz kamplarının 2.dönemi  20-27 Haziran 2012  tarihleri arasında Antalya Duacı’da    yapılacak olup, kampa 13-15 Yaş grubundan (Kız )  9 genç   16-17 Yaş grubu (Erkek ) gençlerin katılacağı ücretsiz doğa kamplarının 2.dönemi 20-27 Haziran 2012  tarihleri arasında Antalya Akseki yaylasında   yapılacak olup Niğde den 16-17 yaş Erkek grubundan  9 genç  olmak üzere her iki kampa toplam 18 genç katılacaktır .
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Harun Turhan ise kamplara katılan gençlere hayırlı yolculuklar dileyerek kampların devam ettiğini ve “Seyyah Ulu Çınarın İzinde” gezi projeleri kapsamında Niğde Merkez ve İlçelerden oluşan 520 gencimizinde Hatay, Tokat ve Diyarbakır’a gezi programları düzenlediklerini söyledi

 YAZ KUR'AN KURSLARI BAŞLADI
Yaz kur’an Kurslarında kayıtlar 11 Haziran 2012 tarihinde başladı. 
    Kur’an Kurslarında veya Camilerde okumak isteyen küçük çocuklar için velisinin muvafakatına bağlı olarak müracaatlar Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği form dilekçe ile kabul edileceği , vatandaşların söz konusu dilekçe örneğini kur’an kursu öğreticisi veya    cami görevlisinden temin edebileceği belirtildi."       . Yaz Kur’an Kursları 18 Haziran - 17 Ağustos 2012 tarihleri arasında üç dönem halinde gerçekleştirilecek. 
Ayrıca Yaz Kur’an Kurslarına katılacak öğrencilere ders kitabı olarak Diyanet İşleri Başkanlığınca temin edilen Dinimizi Öğreniyoruz 1,2,3ve İnteraktif CD destekli tecvidli Kur’an-ı Kerim Elif- Bâ adlı kitaplar tüm öğrencilere verileceği ve kurs boyunca derslerde bu kitapların takip edileceği belirtildi..

EGE BÖLGESİ MADENCİLER DERNEĞİ GENEL KURULA GİDİYOR

Türk ekonomisine yıllık 10 milyar dolarlık katkı sağlayan, 750 bin kişiyi istihdam eden Madencilik sektörünün, Ege Bölgesi’ndeki çatı kuruluşu, Ege Bölgesi Madenciler Derneği, 22 Haziran 2012 Cuma günü 1. Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmaya hazırlanıyor.

            Ocak ayı itibari ile fizibilite toplantıları başlayan ve sektörü temsilde etkin kurumsal firmaların katılımları ile gelişen, Ege Maden İhracatçıları Birliği ve Ege Bölgesi Sanayi Odası üyelerinin bir araya gelmesi ile yapılanan Ege Bölgesi Madenciler Derneği, Ege Bölgesinde faaliyet gösteren madencilerin duyarlı yaklaşımları ile gelişti.

            Varlık nedenini ve çalışma vizyonunu; sektörde tüm madencilerin ortak sorunu kabul edilen bürokratik sorunlar ve mevzuat çalışmalarına yoğunlaştıran EGEMAD’ın, tüm üyelerinden ve sektörden destek gördüğünü belirten Ege Bölgesi Madenciler Derneği Başkanı Ahmet Telek,            ‘Çözümde görev almayanlar, sorunun bir parçası olur’ ilkesi ile tüm işadamlarını, örgütlü güç olmaya davet ettiklerini belirtti. 

“KÖYLERİMİZE HİZMETLER SÜRÜYOR”
   İL GENEL MECLİS ÜYESİ ÜNAL PINAR GAZETEMİZE AÇIKLAMA YAPTI.
      Çamardı genelinde değişim devam ediyor. Çamardı ilçesi dahil Niğde ilinin bütün ilçelerinde yapılan her güzel hizmettin arkasında  il Özel İdaresi var. İl Genel Meclisi ve Özel İdare  insan haklarına saygılı ,açık ,şeffaf  , etkin ve verimli bir şekilde köylerimize hizmet vermeye  devam etmektedir.
      Şuanda ilçemiz köylerine yaklaşık 20 bin metre kare kilitli parke taş döşemesi devam etmektedir. Bu çalışmalar en kısa zamanda tamamlandığında köylerimiz daha yaşanır hale gelecektir. Yolların stabilize ve asfalt haline getirilmesi için yoğun çalışma var. Mevsim şartları dahilinde çalışmalar sürüyor.
     Bu hizmetler başta sayın Valimiz , Milletvekillerimiz , İl Genel Meclisi Üyelerimiz ve Kaymakamlarımızın koordineli çalışmalarının ürünüdür. Özellikle İl Özel İdaresi bu konuda çok hassas davranmaktadır. İşlerin takibini titiz bir şekilde sürdürmektedir. Hepsi İlçelerimizdeki ve köylerimizdeki işlerin tamamlanması için yoğun bir takip içindedir.
      Ilçemizde ki ve köylerimizdeki yapılan tüm hizmetler için , Çamardılılar adına başta sayın Valimiz Alim BARUT’ a , Milletvekillerimize İl Genel Meclis Üyelerimize ,  ilçe Kaymakamı Mehmet F.DÖNMEZ ‘ e , Özel İdare Sekreterimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum “ dedi.

Yeraltı su kuyularına ruhsat müjdesi
    AK Parti Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde ili sınırları içinde yeraltı su kuyularına ruhsat belgesi verilmeye başlandığını söyledi. Kavaklıoğlu fenni mesul aracılığıyla Devlet Su İşleri Konya Bölge Müdürlüğüne müracaat edileceğini ve belgelendirilecek kuyulara sayaç takılacağını kaydetti.
     Yürütülen bir çalışmayla ruhsatsız su kuyuları sorununun da çözüme kavuşacağını ifade eden Milletvekili Kavaklıoğlu, şimdiye kadar ruhsatlandırılamayan kaçak su kuyularının ruhsatlandırılması için vatandaşların lehine bir çalışma yürütüldüğü söyledi. Kavaklıoğlu, yakında sonuçlandırılacak çalışmaların sonunda ruhsatsız tüm su kuyularının yasal prosedüre kavuşmasının sağlanacağı müjdesini verdi. Ruhsatsız bütün su kuyularının ruhsatlı hale getirilmesi öngörülen çalışmada su kuyularına elektronik ölçüm cihazı takılacaktır.
Şâhısa 2000 Kooperatife 3500 metreküp
. Kavaklıoğlu ayrıca çalışmalara göre şahıs kuyularında hektar başına 2000 metre küp, kooperatif kuyularında ise 3500 metre küp su kullanım hakkı verilmesi doğrultusunda olduğunu vurguladı.
Öte yandan DSİ’nin Akkaya barajında yaşanan kirlilikle ilgili temizleme çalışmalarına da yakında başlayacağı bilgisi veren Kavaklıoğlu, barajda biriken çamurun iş makineleriyle temizleneceğini belirtti. Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma Projesi
   3 KÖYDE 11 YETİŞTİRİCİYE  21 DAMIZLIK KOÇ DAĞITILDI

       Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma Projesi” kapsamında koyunlarda verimi yükseltmek amacıyla 3 köyde 11 yetiştiriciye toplam 21 adet damızlık koç dağıtıldı.
     Küçükbaş hayvancılıkta ırk ıslahını geliştirmeye yönelik olarak 2006 yılından itibaren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygulanmakta olan “Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma Projesi” çerçevesinde Sivas Ulaş Tarım işletmesinden temin edilen Akkaraman ırkı toplam 21 adet damızlık koç Bor ilçesi Kılavuz köyü, Çamardı ilçesi Sulucaova köyü ile Ulukışla ilçesi Kolsuz köylerinde koyunculuk yapan 11 çiftçiye dağıtıldı.
       

20 Haziran 2012 Çarşamba

KERMESE BÜYÜK İLGİ
 ÇAMARDI ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ TARAFINDAN BURS VERİLEN ÖĞRENCİLER YARARINA ÖĞRETMEN EVİNDE DÜZENLENEN KERMESE İLGİ BÜYÜK OLDU.

ÇAMARDI ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ BAŞKANI ALİ İHSAN YILDIZELİ “ Kermesin Amacına Ulaştığını “ belirtti.
    Açılışı ilçe Kaymakamı Mehmet Fevzi DÖNMEZ , Cumhuriyet Savcısı Salih Zeki KOCAMAN  ve Dernek Başkanı Ali İhsan YILDIZELİ yaptı.


   Açılıştan önce ilçe Müftüsü Hayri ERENAY kısa bir konuşma yaparak dua etti


Çamardı Öğrencilerine Yardım Derneğinin düzenlediği Kermese Çamardı ve köylerindeki hayırsever vatandaşların bağışları ve bayanların el emeği göz nuru yaptığı şallar , oyalar , patik ,kazak ve yelekler , yöresel yemek ve tatlıların yanı sıra Pozantı ilçesi ve Kamışlı Beldesinden de kermese destek ve yardım edildiği belirtildi.

  ÇAMARDI MÜFTÜLÜĞÜNDE
DİN GÖREVLİLERİNE EĞİTİM SEMİNERİ VERİLDİ.
     2012 Yılı Yaz Kur'an Kursları semineri Çamardı İlçe Müftülüğü Bereketli Kur'an Kursunda, İlçe müftüsü  Hayri ERENAY  başkanlığında tüm personelin katılımıyla  başladı
Çamardı İlçesin de Yaz kursları Öncesi,Kurslarda görev yapacak olan Din Görevlilerine eğitim Semineri verildi...
     Kursların daha başarılı ve verimli geçmesi amacıyla kurs öncesi tüm Din Görevlilerinin Seminere alındığını belirten Çamardı İlçe Müftüsü Hayri ERENAY;
   ''Yaz Kurslarında Görevlilerin öğrencilere hoşgörülü yaklaşmaları, onları incitmeden Dini,Kur'anı ve Camiyi sevdirmeleri hususunda bilinmesi gereken kuralları belirttiği ,.
    Kurslara katılan öğrencilere güleryüz,şefkat , merhamet ve anlayış gösterilmesi,kursta bulunmanın anlamı ve öneminin anlatılması,eğitimi çekici hale getirmek amacıyla yaz kurslarında eğitim ve öğretim hizmetlerinin sevgi,hoşgörü ve gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülmesi gerektiğini vurguladığı belirtilidi...''
Seminerde kayıt işlemleri ve Eğitim ve Öğretimin süresi ile ilgili hususlarda dile getirildi.

Doğan Şafak, Kapatılacak olan Adliye Binalarını Sordu:


Doğan Şafak, Kapatılacak olan Adliye Binalarını Sordu
NİĞDE MİLLETVEKİLİ DOĞAN ŞAFAK , ÇAMARDI VE ALTUNHİSAR ADLİYELERİNİN KAPATILMA KARARINI PARLAMENTO GÜNDEMİNE TAŞIDI
CHP Niğde Milletvekili Doğan Şafak, Niğde’nin, Çamardı ve Altunhisar İlçelerinde bulunan Adliye binalarının kapatılması kararını parlamento gündemine taşıdı.
Şafak, Adalet Bakanı Sadullah Ergin tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde  “Çamardı ve Altunhisar İlçelerinde bulunan Adliye binalarının kapatılması kararı ile köylerinden, maddi sıkıntılar yüzünden sadece ilçelerine, işleri olduğunda gidebilen, sorunlarının çözümü için adalet ve hak arayan vatandaşların ilçe adliyelerinin kapatılarak, Niğde Adliyesine yönlendirilmesinin yanlış bir uygulama olduğuna ve kurumların tek tek ilçelerde kapatılmakta olduğuna” vurgu yaptı.  
HAYALDİ GERÇEK OLDU
Şafak sözlerine şöyle devam etti: “Daha önce Çamardı güzergâhında olan otoban yolunun projesi değiştirildi, Niğde Üniversitenin bölümü kapatıldı, hastane sağlık ocağına dönüştürüldü. Çamardı ve Altunhisar ilçeleri sürekli göç veriyor ve ekonomi giderek çöküyor.
Şafak, Bununla yetinemeyen hükümetin hayallerini bir bir gerçekleştirdiğine dikkat çekerken, Niğde’nin ilçelerinin yakında hayalet ilçeye dönüşeceğini, İlçelerimizdeki adliye binalarının kapanmasına, iktidarın hayaliydi gerçek oldu” dedi.

ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI
Şafak, “Kapatılan ilçelerde yaşayan bireylerin adalet ve hak aramak için başka ilçelere gitmesinin, Anayasanın hukukta bireyin eşitlik ilkesine aykırı olup olmadığı” sorusunu sordu.


19 Haziran 2012 Salı


MHP’li Hakan ER:Sert Konuştu

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında sert konuşan MHP İl Başkanı Hakan ER ,  300 esnafa Türk bayrağı hediye ederek, herkesi terör karşısında dik duruş sergilemeye davet etti.
Aziz milletim; siyasi tercihiniz ne olursa olsun, kime oy atarsanız atın bugün ki acımız ortaktır. Ortak acıya orak tepki, birliğimizle vereceğiniz tepki ile mücadele edelim. Unutmayalım ki terörün en büyük nemalandığı alan siyasettir. Eğer onların siyasi bağlantılarına neşter vurmazsak, onların yol haritalarına engel çıkarmazsak bizlerde akan kandan sorumlusu oluruz.
Acının olduğu yerde fazla konuşulmaz, acı hafızalardan silinmeden gereken tepkiyi hemen vermezsek maalesef daha çok şehit gelmeye devam eder. Sorumlulara görevlerini hatırlatmak bizlerin elinde. Türk bu acıyı sinesine çekmeyecektir, her zamankinden daha güçlü bir birliktelikle bu teröre son verelim.
Şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet, alilerinin ve aziz milletimin başı sağ olsun!
Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” dedi.


CHP NİĞDE MİLLETVEKİLİ DOĞAN ŞAFAK 
 HAKKARİ’ DE, HAİN SALDIRI SONUCU ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZE BAŞ SAĞLIĞI MESAJI
  
Hakkâri Dağlıca Bölgemizde görev yapan askerlerimize, bölücü eşkıya tarafından düzenlenen hain saldırı sonrasında, 8 askerimizin şehit ve 16 askerimizin yaralanmış olduğunu büyük bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım.
 Şerefsizce yapılan bu hain saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı evlatlarımıza acil şifalar diliyor, tüm şehit aileleri ve yakınlarının acısını yürekten paylaşıyorum. 
Her kalleşçe saldırıyı ve alçakça baskını lanetliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.Terör örgütü hiçbir zaman hain emellerine ulaşamamıştır ve bundan sonrada ulaşamayacaktır. Bu ülkenin birlik ve beraberliğini asla bozamayacaktır. Ülkemizi her ortamda, her koşulda, her düşmana karşı azim ve kararlılıkla koruyacağız. 

Kavaklıoğlu’ndan teröre sert tepki
Hakkâri’nin  ilçesi Şemdinli'nin Dağlıca kesimindeki terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan 8 asker için bir taziye ve başsağlığı mesajı yayınladı. Hain saldırıyı nefretle kınadığını belirten Kavaklıoğlu, terörle mücadeleden taviz verilmeyeceğini ve terör karşısında yekvücut durmaya devam edeceklerini ifade etti.
Kavaklıoğlu mesajında şunları söyledi: “Bu sabah Hakkâri’deki çatışmada 8 kardeşimizin şehit olmasından derin üzüntü duydum. Terörden, şiddetten medet umanlar karşısında Türkiye'nin en büyük gücünün, milletin ve devletin kararlılığı, milli birlik ve beraberlik ile demokratik değerlere bağlılığıdır. En değerli varlıklarını aziz vatanımız için feda eden ailelerimizin acısını yürekten paylaşıyorum. Mukaddes vatan görevini yaparken şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum”. 

18 Haziran 2012 Pazartesi


ADAY MEMURLARA HİZMET İÇİ EĞİTİM

Valilik ile Kaymakamlıklara  K.P.S.S. ile atanan toplam 12 aday memur için düzenlenen ve 45 gün sürecek olan Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitim Programı Niğde İli Atatürk İlköğretim Okulunda Niğde Valisi Âlim Barut ile Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu’ nun katılımlarıyla başlamıştır.
Açılış konuşmasını yapan Vali Âlim Barut şunları söyledi; “Bakanlığımızda yükselmenin belli kriterlere bağlı olduğunu, hizmet içi eğitime alınan personelin bu kriterler doğrultusunda yükselerek iyi yerlere geleceğinden ümit ediyorum. Burada bulunan tüm aday memurlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

17 Haziran 2012 Pazar


AK Parti Niğde Milletvekili Ömer Selvi 
 Babalar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Ömer Selvi mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Karşılıksız sevgi ve hoşgörünün simgesi olan, aile yapısının korunması için hiçbir özveriden kaçınmayan babalarımız ailenin temel direğidirler. Kendi mutluluklarından önce evlatlarının mutluluğunu düşünen babalarımız; evlatlarının, ailelerine ve ülkelerine faydalı bireyler olarak yetişmeleri için ellerinden gelen tüm gayreti sarf ederler.
Bize doğruları göstermek için çabalayan, hayatı öğreten, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan babalarımızın değerini bilmeli, gönüllerini hoş tutmalıyız. Onlara sadece bu anlamlı günde değil, her zaman sevgi ve saygı göstermeliyiz.
Bu duygu ve düşüncelerle, sevgisini her zaman yüreğimizde hissettiğimiz babaların bu mutlu gününü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum".

16 Haziran 2012 Cumartesi

Tüm Babaların Günü Kutlu Olsun

Anneler Günü kadar değerli olan ve her yıl bir çok ülkede aynı veya değişik zamanlarda kutlanan Babalar Günü Türkiye’de her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanmaktadır.

Babalar Günü Tarihi ve Önemli Notlar:

Babalar Günü, Türkiye de dâhil olmak üzere pek çok ülkede her yıl Haziran ayının 3. Pazar günü kutlanan özel bir gündür.

 Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Şeron Grubu tarafından Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır.

 Babalar Günü resmi olarak ilk kez 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge'in desteğiyle kutlandı. Babalar günü tarihi.

 Lyndon Johnson, 1966’da her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımladı.

 Bir çok ülkede Babalar Günü'nün kutlandığı gün değişiklik göstermektedir.

 bu anlamlı günde tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü’nü kutluyoruz.


JANDARMA TEŞKİLATININ 173.’ÜNCÜ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

14 Haziran 2012 tarihinde Jandarmanın 173’üncü kuruluş yıldönümü İl Jandarma Komutanlığı kışlasında ve Askeri Gazinoda çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlama programına, Niğde Valisi Âlim Barut, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Jandarma Albay Önder KAMİLOĞLU, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrettin Akçıl, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Öztürk, Niğde Üniversitesi Rektörü Frof. Dr. Adnan Görür, İl Emniyet Müdürü Ali Doğan Uludağ, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri ve davetliler katıldı.

İcra edilen etkinlikler kapsamında; Vali Barut ve diğer protokol üyeleri tarafından Niğde İl Jandarma Komutanlığı Askeri Gazino Müdürlüğünde sergilenen Jandarma stantları gezildi. Daha sonra Garnizon Komutanı Cansaran davetlilere kokteyl verdi.


Kavaklıoğlu’ndan Miraç Kandili mesajı
AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, İslam dünyasının en kutsal gecelerinden biri olan Miraç Kandili’nin içinde birçok hikmet ve bereketi barındırdığını vurguladı. Kavaklıoğlu mesajında Miraç Kandili’nin iyilik, doğruluk ve güzelliğin hâkim olduğu, kin ve nefretinse yok olduğu, birlik ve beraberliğin güçlendiği, huzur, mutluluk ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir yaşama vesile olması temennisinde bulundu.
Miraç’ın Hz. Muhammet (SAV)’in insanlığı İslam’a davet sürecinin en zor yıllarında bir gece Mescid-i Aksa’ya oradan da semaya yaptığı pek çok insana hikmet ve bereketi içinde barındıran bir yolculuk olduğunu hatırlatan Kavaklıoğlu mesajını şöyle sürdürdü: “Efendimizin, Cenab-ı Hakk’'ın yüksek huzuruna kabulü anlamına gelen ve varlığın özüne ve anlamına yolculuğu ifade eden Miraç, Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufkudur. Bu müstesna gecede yapılacak duaların daha makbul olacağı inancıyla bizler yüce huzura yönelmeli, dualarımızda kendimiz, ailemiz, milletimiz ve bütün Müslümanlar için her türlü iyilik ve güzellikleri talep etmeliyiz”.
Alpaslan Kavaklıoğlu mesajını “Tüm Niğde halkının ve İslam Dünyasının mübarek kandilini tebrik eder, Niğdemize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, esenlik ve mutluluklar getirmesini dilerim” diyerek tamamladı.

AK Parti Niğde Milletvekili Ömer Selvi, 
Miraç Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Miraç  Kandilinin geçmiş muhasebesi yaparak geleceğe daha huzurlu ve umutlu bakabilmek için eşsiz bir fırsat olacağını ifade eden Selvi mesajında şu ifadeleri kullandı:
  “Bu gece idrak edeceğimiz Miraç Kandili bir mucizenin gerçekleşmesidir. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Arş’a yükselerek Allah (c.c.) ile bire bir görüşmesinin gecesidir. Miraç mucizesi, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in şahsında bütün Müslümanlara ilahi bir hediyedir. O büyük mucizenin yıldönümünde Miracı anlamaya çalışırken, ibadet bilincimizi kuvvetlendirmeli, ahlakımızı güzelleştirme ve inandığımız değerlere bağlı kalarak yaşama niyet ve kararlılığımızı yenilemeliyiz.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm Niğdeli hemşerilerimin ve İslam âleminin mübarek Miraç Kandilini tebrik ediyor, bu gecede yapılan duaların birlik ve beraberliğin güçlenmesine; insanlık aleminin barış ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum”

15 Haziran 2012 Cuma

ÖZMEN “ Basın vatandaşın sesini duyurmada köprü gibidir “


ÖZMEN “ Basın vatandaşın sesini duyurmada köprü gibidir “
 AHMET ÖZMEN GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİ
  AK PARTİ İL BAŞKANI AHMET ÖZMEN VE BERABERİNDEKİLERLE  GAZETEMİZİ ZİYARET ETTi.
   
 
 AK Parti İl Başkanı Ahmet ÖZMEN , Çamardı Belediye Başkanı Yavuz SOYLU , AK Parti İlçe Başkanı Gafur KARACA , Gençlik Kolları Başkanı Resül ALADAĞ ve il yönetimindeki  kişilerle Çamardı Ekspres'i ziyaret ettiler.


     Ahmet ÖZMEN ziyareti sırasında gazetemiz Çamardı Ekspres hakkında bilgi aldı. İlçe de yerel basının olmasının önemine değinen ÖZMEN ,şunları söyledi :
.      “ Çamardı ilçesinde yayın hayatını sürdüren Çamardı Ekspres Gazetesinin haftalık çıkması , Çamardı esnafları , sivil toplum kuruluşları ve tüm ilçe , köy ve kasaba halkı için gerçekten bir veli nimettir.
         ARZULARIZ Kİ GÜNLÜK ÇIKSIN !      
  Haftalık çıkan bu gazetenin arzularız ki , günlük çıksın. Çamardılıya iktidarın yaptığı icraatları anlatmak konusunda ve aynı zamanda Çamardılının ihtiyaç ve taleplaerinin duyrulmasın da gerçekten köprü görevi görmektedir.
       Bizler ilçe halkı olarak böyle bir yayın yapan gazeteye sahip çıkalım. Bunun halkımıza ve esnafa katkı sağlayacağına inanıyorum “ dedi.

14 Haziran 2012 Perşembe


   FIRTINA VE TOZ 
 NİĞDE İLİNDE BU GÜN AKŞAM ÜZERİ ÇIKAN FIRTINA VE TOZ BULUTU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.
  
        Niğde de saat 17.00 sularında aşırı rüzgar ve toz hayatı olumsuz etkiledi.Fırtına her şeyi devirip uçururken, tozdan bir yer görünmez oldu. Sis varmış , akşam olmuş gibi oldu.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI PROF. DR. VEYSEL EROĞLU, 2012 YILI ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLEDİ

v     YANGINLARA 15 DAKİKADA MÜDAHALE EDECEK ŞEKİLDE EKİPLER KONUŞLANDIRILIYOR

      Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Orman Genel Müdürlüğü, Yangın Harekat Merkezi'nde 2012 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı düzenledi.Prof. Dr. Veysel Eroğlu burada yaptığı konuşmada, geçen sene orman yangınlarıyla mücadelede çok başarılı olduklarını belirterek, bu yılı da sorunsuz bir şekilde atlatmayı ümit ettiklerini söyledi.

Türkiye'de 21.6 milyon hektar orman bulunduğunu, bunun 12 milyon hektarlık kısmının ise orman yangınları açısından çok hassas olduğunu kaydeden Prof. Dr. Eroğlu, bilhassa yaz aylarında Hatay'dan başlayıp Kahramanmaraş ve Osmaniye'den Çanakkale, İstanbul ve Edirne'ye kadar olan kısımının risk taşıdığını vurguladı.
Bu yaz bütün birimlerin teyakkuz halinde bulunması gerektiğini ve vatandaşların da herhangi bir yangın durumunda da ''Alo 177''yi aramalarını isteyen Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ülkenin akciğeri ve süsü olarak nitelediği ormanların korunması gerektiğini belirtti.
Prof. Dr. Eroğlu, gelecek nesillere çok daha yeşil ve mükemmel bir Türkiye bırakmak istediklerini ifade ederek, yangınla mücadele, erozyon kontrolü ve ağaçlandırma konusunda Türkiye'yi lider ülke yapmak istediklerini vurguladı.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak 2015 yılında dünyada ilk 11'e, daha sonra da ilk 7'ye yükselmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

DOĞAN ŞAFAK ÇAMARDI EKSPRES' E AÇIKLAMALARDA BULUNDU


İLÇELERDE KURUMLARIN KAPANMASI İLE İLGİLİ CHP NİĞDE MİLLET VEKİLİ DOĞAN ŞAFAK , VATANDAŞA EZİYET EDİLDİĞİNİ BELİRTEREK  GAZETEMİZE ŞÖYLE AÇIKLAMALARDA BULUNDU
    "Niğde ilimiz  Çamardı,Ulukışla ,Çiftlik, Altunhisar,ilçelerimizde  Adliye,Askerlik şubeleri ,postahane gibi kurumların kapatılması ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızı mağdur etmiştir.
Köylerinden sadece ilçelerine gelebilen adalet ve hak arayan vatandaşların Niğde Adliyesine yönlendirilmesi akıldışı bir bir olaydır. Düşünün ki köyleriyle beraber 17.000 ve 20.000 civarı nüfusu bulunan bu ilçelerimizdeki kurumların tek tek söküp alınarak kent merkezine taşınması ve vatandaşların Adalet,askerlik ve diğer işlemlerini yaptırmak için Köyünden kalkıp kent merkezine gelmesi çin eziyetinden başka bir şey değildir. Bu konuları defalarca mecliste dile getirmememize rağmen iktidarın her zaman olduğu gibi konuya kulak tıkaması şaşkınlık veriyor.  Biz yinede bu  dört ilçemizin sorunlarını ilgili bakanlıklara önerge vererek TBMM gündemine önümüzdeki hafta taşıyacağız. Halkımızında gün geçtikçe ellerinden alınan hakları konususunda destek ve çaba sarfetmeleri gerekir. İşsizliğin her geçen gün arttığı ,kurumların kapandığı, hizmetin aksadığı,uzaklaştırıldığı bir dönemde biz muhalefet olarak bütün çabalarımızı sürdüreceğiz. " Diye belirtti    
NİĞDE’Lİ DAĞCILARDAN ZİRVE TIRMANIŞI        Niğde’li dağcılar 09 Haziran 2012 tarihinde  Dağcılık İl Temsilciliği olarak Gençlik Spor Kulübünden iki, Nidos'tan iki ve Umke'den bir sporcu olmak üzere 5 kişilik ekip Melendiz Zirve tırmanışı gerçekleştirdiği belirtildi.
Dağcılık İl Temsilcisi Yusuf Biltekin yaptığı açıklamada Niğde’li dağcıların zaman zaman zirve tırmanışı yaparak bilgi, beceri  ve tecrübe kazanımı sağlayarak Uluslar arası zirve tırmanışlarına hazır hale geldiklerini söyledi.
dağğğ.jpg     Niğde Dağcılık İl Temsilcisi  Yusuf Biltekin ayrıca Dünyanın çatısı olarak bilinen Everest Dağının  Ana kampına 26 Nisan - 14 Mayıs 2012 tarihleri arasında Everest Base Camp (5364m.) ve Kalapatar ( 5550m.) tırmanışlarını gerçekleştirdiği belirtildi.

13 Haziran 2012 Çarşamba


AK Parti İl Yönetiminden TBMM Ziyareti
Ahmet Özmen başkanlığındaki AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri önceki gün TBMM’de milletvekillerine bir ziyaret gerçekleştirdiler. Yaklaşık 40 kişiden oluşan AK Partili heyet, önce AK Parti Grup Toplantısına katılarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı dinlediler. Ardından Başbakan Erdoğan’la TBMM bahçesinde bir hatıra fotoğrafı çektiren heyet, daha sonra AK Parti Niğde Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu ve Ömer Selvi ile biraraya gelerek bir süre sohbet ettiler.
Genel kurul başlamasıyla da misafir locasından genel kurul çalışmalarını izleyen İl Yönetimi bir süre Meclis’i gezdikten sonra TBMM’den ayrıldılar. Ziyaretin oldukça verimli geçtiği değerlendirmesinde bulunan AK Parti İl Başkanı Ahmet Özmen milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu ve Ömer Selvi’ye teşekkürlerini sundular. Beraberlerinde getirdikleri Niğde Gazozundan milletvekillerine ikram ettiklerini ifade eden Özmen, teşkilatın tek yürek olduğunu ve çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü kaydetti. 

Kavaklıoğlu Parlamenterler Birliği yönetiminde
AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, 16. Olağan Genel Kurulu yapılan Türk Parlamenterler Birliği genel yönetim kurulu üyeliğine seçildi.
TBMM Grup toplantı salonunda gerçekleşen Genel Kurulda 15 kişiden oluşan Genel Yönetim Kurulu, 50 kişiden oluşan Yüksek Danışma Kurulu, 3 kişiden oluşan Denetleme Kurulu ve 5 kişiden oluşan Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapıldı. Seçim sonucu Genel Yönetim Kurulu; Nevzat Pakdil, Yaşar Karayel, Alpaslan Kavaklıoğlu, Orhan Erdem, Ramazan Kerim Özkan, İlknur İnceöz, Cahit Bağcı, Mustafa Ataş, Hasan Çalış, Mehmet Sarı, Kadir Ramazan Coşkun, Ömer Faruk Öz, Yahya Akman, Haluk Yıldız ve Nuri Uslu'dan oluştu. Genel Yönetim Kurulu'nun kendi arasında toplanarak, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil'i Türk Parlamenterler Birliği'nin başkanlığına seçti.

Çamardı Adliyesi Kapatılıyor mu


ÇAMARDI İLÇESİNDE YÜKSEK OKULUN , HASTANENİN GİTMESİNDEN SONRA ADLİYEDE GİDECEK SÖYLENTİLERİ VATANDAŞI HUZURSUZ ETTİ
     İş yükü az olan ve coğrafi bakımdan birbirine yakın olan adliyelerin kendilerine en yakın merkezi adliyeler ile birleştirilmesi nedeniyle bazı ilçe adliyeleri kapatılacağı iddia edildi. Kapatılacak olan adliyeler arasında Niğde ' nin ÇAMARDI ve ALTUNHİSAR adliyeleri de yer alıyor.
    Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye genelinde hizmet veren 4. ve 5. bölge adliyelerin iş hacmi az olanların kapatılması yönünde ki çalışma nedeniyle, Çamardı ve Altunhisar adliyelerinin kapanabilme ihtimali olduğu konuşuluyor. 
   Bazı kurumların gitmesi ilçelerin nüfusunda azalmalara sebep oluyor. Sürekli göç veren Çamardı ilçesi daha da küçülecek. İlçe halkı bu duruma çok üzülüyor.