30 Kasım 2018 Cuma

GSS BORCU OLANLARIN GELİR TESTİNE BAŞVURUSU
 İÇİN SON FIRSAT

NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MUSTAFA AYDOĞDU GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ ÇAĞRIDA BULUNDU
"7143 sayılı Kanunun 7. maddesinin 6 numaralı alt bendi; 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvuru yapamayanlardan bu maddenin yayımı tarihinden 30/11/2018 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.”
Aynı maddenin 7 numaralı alt bendi ise; “2018 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan prim borçlarının 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.” hükmü amirdir.
Kurumumuzca, tescil işlemi yapılmış olmasına rağmen bugüne kadar adlarına gelir testi yaptırmak üzere ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaatta bulunmamış olan Genel Sağlık Sigortalısı vatandaşlarımızın, 30 Kasım 2018 tarihine kadar Gelir Testi yaptırmak üzere, ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaatta bulunmaları halinde, ilk defa Genel Sağlık Sigortalısı olarak tescil edildikleri tarihten bu yana bütün süreleri, çıkacak gelir testi sonucuna değerlendirileceğinden, gelir testi sonucu kişi başına düşen gelir asgari ücretin 1/3’den az olması halinde ilk tescil tarihinden itibaren tahakkuk etmiş prim borçları silinecektir.
Diğer taraftan aynı maddenin 7 numaralı alt bendinde ise, 2018 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ait olmak üzere tahakkuk edip kesinleşmiş Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın anapara üzerinden ödeme avantajına sahip olacaklardır. Nisan 2018 (dâhil) ve önceki aylara ait olmak üzere tahakkuk etmiş olan Genel Sağlık Sigortası primlerinin 31 Aralık 2018 tarihinden sonra ödenmesi halinde söz konusu prim borçları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.
Bu itibarla;
Genel Sağlık Sigortalısı olarak tescil edilmiş vatandaşlarımızdan bugüne kadar gelir testine müracaatta bulunmamış olanların, Gelir Testi için 30 Kasım 2018 tarihine kadar ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaatta bulunmaları,
2018 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ait olmak üzere kesinleşmiş Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanların ise bu borçlarını 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödemeleri ilgili vatandaşlarımızın faydasına olacaktır."

Ekonomik Güven Endeksi, Kasım 2018
“Kore Kültür Günü” Başarıyla Gerçekleştirildi

Niğde Üniversitesi  ile Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Kore Kültür Merkezi iş birliği ile düzenlenen “Kore Kültür Günü” etkinlikleri başarıyla gerçekleştirildi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliklere; Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlyas Gökhan ile Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik, Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Danışmanı YoonSeo Han, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.
“Ode to My Father” adlı Kore filmi gösterimi ile başlayan etkinlikler, “Kore-Türkiye İlişkileri” seminerinin ardından “Kore’de Eğitim ve Korece Tanıtım” semineri ile devam etti.
Kore’nin kısa tarihi, sanatı, ekonomik ve politik özellikleri ile uluslararası ilişkilerinin değerlendirildiği seminerde, Kore ve Türkiye arasındaki ilişkilere değinildi.
Katılımcılara, Kore Hükümeti Burs Programına ait bilgilerin verildiği seminerde, burs kapsamı ve burs başvuru koşulları da ayrıntıları ile anlatıldı.
Seminerin ardından programda Kore’ye ait kıyafetlerin tanıtılması yer aldı. Fuaye alanda Kore geleneksel kıyafetlerini deneyerek hatıra fotoğrafı çektiren davetliler, programa yoğun ilgi gösterdi.
Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte yer alan, “Kore Geleneksel Müzik ve Dans Gösterisi” katılımcıların büyük beğenisini topladı.
Kore’ye ait yerel şarkıların seslendirilerek dans gösterilerinin yapıldığı etkinlik, katkılarından dolayı emeği geçenlere hediye takdiminin ardından sona erdi

Son 5 Yılda 147 Antrepo Açıldı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son 5 yılda 147 adet antrepo açıldığını ve ülkemizdeki toplam antrepo sayısının 981 olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gümrüklere getirilen ürünlerin korunduğu antrepoları, Ticaret Bakanlığına yönelttiği soru önergesiyle Meclis gündemine getirdi. Gürer, Bakan Ruhsar Pekcan’a antrepolarla ilgili çeşitli sorular yöneltti. 
Ülkemizde faaliyet gösteren antrepo sayısının açıklanmasını isteyen Gürer, son 5 yılda kaç antrepo açıldığını ve bunların açılma izinlerinin hangi şartlara bağlı olduğunun yanıtlanmasını istedi.  Ömer Fethi Gürer ayrıca, “25 Şubat 2018 tarih ve 30343 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 147 seri nolu tebliğle deniz yoluyla gelen tekstil ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerinin başka bir gümrüğe sevk edilmeyip, geldiği gümrükten yapılacağı hüküm altına alındı, antrepo sektörüne olumsuz etkileri olmuş mudur? Yeniden düzenlenmesi düşünülmekte midir?” şeklinde soru yöneltti. 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine verdiği yanıtta, ülkemizde faaliyet gösteren antrepo adedinin 981, son 5 yılda açılan antrepo sayısının ise 147 olduğunu belirterek, “Antrepoların yatırım izinleri ve açılış izinlerinin esasları, Gümrük Yönetmeliğinin 518, 519, 520 ve 521 inci maddelerinde belirlenmiştir” dedi. 
Bakan Pekcan, “25.02.2018 tarihli ve 30343 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 147 Seri No.lu Tebliğ ile deniz yoluyla gelen tekstil ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerinin başka bir gümrüğe sevk edilmeyip geldiği gümrükten yapılacağının hüküm altına alındığı ifade edilmiş olup söz konusu hüküm 02.05.2018 tarihli ve 30409 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 150 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır” açıklamasında bulundu. 

24 Kasım Öğretmenler Günü Sergisi

Niğde Üniversitesinde düzenlenen “24 Kasım Öğretmenler Günü” temalı sergi, ziyaretçilerine kapılarını açtı. Serginin açılışı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik tarafından yapıldı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Öğretmenliği Anabilim Dalı tarafından hazırlanan sergide; Dr. Öğretim Üyesi Sibel Adar Cömert, Dr. Öğretim Üyesi Nalan Okan Akın, Öğretim Görevlisi Zübeyde Özdağ, Araştırma Görevlisi Sema Öcal, Öğretim Görevlisi Şükriye İnan Çalapkulu, Dr. Öğretim Üyesi Şemsi Altaş ve Öğretim Görevlisi Hilmi Ege Soylu’nun fırçasından yansıyan birbirinden güzel resimler yer alıyor.
“24 Kasım Öğretmenler Günü” etkinlikleri kapsamında Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Sergi Salonunda düzenlenen etkinlik, 30 Kasım’a kadar gezilebilecek.

29 Kasım 2018 Perşembe

İşgücü İstatistikleri, Ağustos 2018

28 Kasım 2018 Çarşamba

TÜSİAD PARKUR HEYETİ ANKARA'YI ZİYARET ETTİ

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Y. Koç liderliğinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Dr. Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile temaslarda bulunuldu.

TÜSİAD PARKUR (Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler) Heyeti Ankara'yı ziyaret etti. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Y. Koçliderliğinde gerçekleştirilen temaslar kapsamında, PARKUR gündemine ilişkin görüşmeler yapıldı. Ekonominin ve yatırım ortamının güçlendirilmesi hedefiyle somut önerilerin sunulduğu bu toplantılarda reform alanlarına ilişkin kamu ve özel sektör arasında üst düzey görüş alışverişleri gerçekleştirilmesi ve yeni iş birlikleri geliştirilmesi amaçlanıyor.

TÜSİAD PARKUR Heyeti bu kapsamda sırasıyla aşağıdaki ziyaretleri gerçekleştirdi:
 • Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Dr. Zehra Zümrüt Selçuk
 • Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Temaslarda her bir görüşmenin alanına uygun olarak aşağıdaki konular ele alındı:

 • Sağlıkta inovasyon üzerine TÜSİAD değerlendirmeleri
 • Sağlıkta Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) üzerine TÜSİAD değerlendirmeleri
 • İleri Yaş Turizmi üzerine TÜSİAD değerlendirmeleri
 • İş-Özel hayat dengesini sağlayacak kurumsal mekanizmaların (Okul öncesi bakım ve eğitim kurumları) yaygınlaştırılması
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı iletişim 
 • Kadına yönelik şiddetle mücadele
 • Kadınların yönetime katılımı
 • Ücret dışı işgücü maliyetlerinin azaltılması 
 • İstihdam teşviklerinin gözden geçirilmesi 
 • Güvenceli esnek çalışma biçimlerinin uygulama zorluklarının giderilmesi 
 • Vasıf uyumu ve beceriler
 • Gıda, içecek ve tarım sektörü üzerine TÜSİAD değerlendirmeleri
 • “Sürdürülebilir Büyüme Bağlamında Gıda, İçecek ve Tarım Sektörünün Analizi” çalışması
 • Gıda, içecek ve tarım sektöründe koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda TÜSİAD önerisi
 • İklim değişikliği ile mücadele alanındaki müzakerelerin finansman kaynaklarına erişim ve tarife dışı engeller bağlamında önemi üzerine TÜSİAD değerlendirmeleri
 • Gümrük Birliği'nin güncellenmesi 
 • Piyasa gözetimi ve denetimi
 • Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü
 • Gümrüklerin dijitalleşmesi
 • Menşe belgesi zorunluluğu
 • Sanayide enerji verimliliğine yönelik tasarım ve tedbirlere odaklanılması ihtiyacı
 • TÜSİAD'ın sanayide dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde muhtemel işbirliği alanları (Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri, TÜSİAD SD2 Projesi)
 • Sanayide dijital dönüşüm çalışmasına başlayacak özellikle KOBİ'ler için portal çalışması
 • Girişimcilik Ekosistemi Tanıtım Ajansı
 • İleri teknoloji girişimleri destekleme programı

Topraktan Tarihi Eser Fışkırıyor

Vatandaş, son 5 yılda 70 binden fazla tarihi eser buldu, devlet eserleri müzeye getiren vatandaşlara 4.8 milyon lira ödeme yaptı
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vatandaşlar tarafından bulunarak müzelere teslim edilen 70 binden fazla tarihi eser için 4.8 milyon TL ödeme yapıldığını açıkladı. 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşlar tarafından tesadüfen bulunan tarihi eserler ve bunların akıbetlerinin ne olduğu ile ilgili olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi. 
Gürer, Bakan Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği önergesinde, “Niğde ilinde son 10 yıl içinde vatandaşlar tarafından bulunarak Niğde Müzesi'ne teslim edilen tarihi eser, altın, sikke ve heykel gibi bulguların sayısı kaçtır?
Vatandaşlarca tesadüfen bulunan ve Niğde Müzesi'ne teslim edilen eserler için bulan vatandaşlara bu süre içinde herhangi bir ödeme yapılmış mıdır? Yapılmışsa vatandaşlarca bulunan eserler için ödenen miktar ne kadardır? Ülke genelinde son beş yılda vatandaş tarafından bulunan ve müzelere teslim edilen eser heykel vs sayısı kaçtır? Kaç kişiye ne kadar ödeme yapılmıştır? Eser heykel vb. buluntu teslim edilen alanda bilimsel kazı ve araştırma yapılan yer sayısı kaçtır?” şeklinde sorular yöneltti. 
Bakan Ersoy, CHP Milletvekili Gürer’in önergesine verdiği yanıtta, ülke genelinde son 5 yıl içinde vatandaşlar tarafından bulunarak müzelere teslim edilen envanterlik nitelikteki eser sayısının 69 bin 471 olduğunu açıkladı. 
2014-2018 yıllara arasında 70 bin 384 adet tarihiz eser alındığını belirten Bakan Ersoy, bu eserler için vatandaşlara 4 milyon 815 bin 736 TL ödeme yapıldığını bildirdi. 
Bakan Ersoy ayrıca Niğde ilinde son 10 yıl içinde vatandaşlar tarafından bulunarak Niğde Müzesine teslim edilen ve envanterlik özellikte değerlendirilen toplam 2.316 adet eser bulunduğunu kaydetti. Ersoy, “2008-2018 yılları arasında vatandaşlarca Niğde Müze Müdürlüğüne teslim edilen 2.252 adet eser için 59.565,00.-TL. ödeme yapılmıştır” açıklamasında bulundu. 

GÜRER: “TARİH TALAN EDİLİYOR”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ülkemizin tarihi zenginliği yanında halen gün ışığına çıkmamış binlerce değeri de yer altındadır. Anadolu coğrafyası zengin kültür ve tarihi dokusu ile insanlığın dününün çok yönlü açığa çıkmasının da merkezi olacak  derinliğe sahiptir. Define avcıları talanına rağmen saptanan bilimsel kazı yapılabilir alanlar içinde çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır” dedi.Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine Alınan 
Yeni Tıbbi Cihazlar Hizmete Sunuldu
Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi  tarafından Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden temin edilen cihazların kurulumu yapılarak hastaların hizmetine sunuldu.
Hastaneye alınan yeni tıbbi cihazlar ile ilgili konuşan Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÜNAYDIN;  ‘’Hastanemiz hızla tıbbi cihazlarımız ile büyümeye ve gelişmeye devam etmekte olup, hastaların yerinde tedavilerinin sağlanarak il dışı sevklerin son verilmesi amacıyla her geçen gün yeni bir tıbbi cihazlarla donatmaya devam ediyoruz. Bilgi, tecrübe, tıbbi alt yapımız ve hizmet kalitemizle birinci önceliğimiz hastalarımızın beklenti ve memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır.’’ dedi.
Son altı ayda hastanemize sağlık bakanlığı hudut sahiller genel müdürlüğünden alınan cihazlar:
Ø  - Göz mikroskobu;
Ø  - Kulak mikroskobu; (Niğde’de artık kulak ameliyatları sevk edilmeyecek)
Ø  - Ortopedi mikroskobu; (Atroskopik kule ve C Kollu Skopi)
Ø  - Üç adet kapalı ameliyat monitörü;
Ø  - Beyin cerrahi mikroskobisi
Ø  - Bronkoskopi cihazı; Bronkoskopi cihazıyla ağızdan geçerek hem sağ hem de sol akciğerin havayollarını ayrıntılı bir şekilde inceleyebiliyoruz. Bu sayede akciğerin havayollarında herhangi bir tümör/kötü kanser oluşumu var mı onları değerlendirebiliyor varsa onlardan parça alabiliyoruz. Özellikle hastanın akciğerlerine yabancı bir cisim kaçması durumunda havayollarının tıkanması sonucu ölümcül sonuçlar doğabiliyor. Erişkin hastalar bunların birçoğunu öksürerek çıkarabilmelerine rağmen çocuklarda bu durum çok daha ciddi seyredebiliyor. Çocuk hastaların havayollarının da dar olması dolayısıyla akciğere kaçan kuruyemiş, diş, yemek ve şeker parçaları vs. havayollarını tamamen tıkayarak ölüme kadar varabilen sonuçlar doğuruyor.
Bu gibi durumlarda hastaya dakikalar içerisinde müdahale edilip havayollarının açılması gerekmekte.  Bu cihaz sayesinde akciğerdeki o yabancı cisimleri çıkarabiliyoruz. Hayat kurtarıcı özelliği olan bu cihazın kurulumuyla hastanemizde bu işlemleri yapmaya başladık.  Daha önceden bu tür hastaları il dışına sevk ediyorduk artık sevk gereği kalmadı.
- Klinik ABR cihazı; Hastanemizde KBB-Odyoloji polikliniğinde klinik ABR cihazı eksikliği sebebiyle hastalar çevre illere sevk edilmekteydi. Hastalarımızın sevkini ve mağduriyetini önlemek için hastanemize Klinik ABR cihazı alımı gerçekleştirilmiştir.
Bu cihazla;
1)Standart odyolojik testlerin yapılmasının mümkün olmadığı hastalarda işitme eşiği belirlenir.
2)Zeka geriliği, iletişim bozukluğu gösteren ve ek engeli bulunan hastaların işitme eşikleri belirlenir.
3)Lezyon yerinin tayininde, beyin sapı ve serebelllopontin köşe lezyonlarında kullanılır.
4)Koklear ve retrokoklear işitme kayıplarının ayrımında kullanılır.

27 Kasım 2018 Salı

Sektörel Güven Endeksleri, Kasım 2018
AHİKA YÖNETİM KURULU YEREL PAYDAŞLARLA BİR 
ARAYA GELDİ
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’in katılımlarıyla gerçekleştirilen Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, “Millî Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi” konulu gündem maddesiyle Nevşehir’in Avanos İlçesi’nde yapıldı.
Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yılmaz Şimşek, Aksaray, Kırıkkale ve Nevşehir Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, Üniversite Rektörleri, KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürleri, OSB temsilcileri, sanayiciler ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri katıldı.
Toplantının açılışında söz alan Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Kırşehir Valisi İbrahim Akın konuşmasına, kalkınma ajansların yapısı, kuruluş ve çalışmaları hakkında bilgi vererek başladı.
Akın, sözlerine şöyle devam etti; “Kalkınma ajanslarının ulusal düzeyde koordinasyonundan sorumlu bakanlık olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ajanslarımıza gönderilen yazıda; 2019-2021 yıllarını kapsayan “Yeni Ekonomi Programı” kapsamında, kısa vadede finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplinin sağlanması, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesini amaçlandığı belirtilmiştir.
Bu alanda sanayi ürünlerinde yerlileştirmeye dayalı bir ekonomik dönüşümün temellerini oluşturarak milli teknoloji, güçlü sanayi hamlesinin tesis edilmesi ve sanayi tabanının güçlendirilmesi amacıyla yerel ve merkezi düzey arasında bilgi ve görüş alışverişinin sürekliliğinin sağlanması gerekliliğine vurgu yapılarak Kasım ayındaki bu Yönetim Kurulu Toplantısı’nın “Milli Teknoloji, ‘Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği ve Çözüm Önerileri’ gündem maddesiyle toplanması talimat andırılmıştır. Yönetim Kurulu üyelerimiz, rektörlerimiz, bilim sanayi teknoloji il müdürlerimiz, KOSGEB il müdürlerimiz OSB Başkanlarımız iş dünyasından kanaat önderlerimiz, sanayicilerimiz ve sanayi derneklerimizden temsilcilerimiz yani siz değerli katılımcıların teşrifleriyle bu toplantı tertip edilmiştir. Bu toplantımızda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirlediği 11 gündem maddesiyle ilgili sizlerin görüşleri alınacak ve toplantının sonuç raporu Bakanlığımıza iletilecektir”
Kırşehir Valisi İbrahim Akın’ın ardından kürsüye gelen AHİKA Genel Sekreter Vekili Bekir Varol; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen 11 gündem maddesi doğrultusunda paydaşlarla gerçekleştirilen anket çalışmalarından elde edilen sonuçlar hakkında bir sunum gerçekleştirdi.
Toplantı, katılımcıların sorunlar ve çözüm yolları konusunda soru ve görüşleriyle sona erdi.

ONLARI UNUTMAYALIM


 “2,5 tonluk Türk Kahvesi”yle dünya rekoru denemesi

Türkiye'nin en büyük alışveriş ve eğlence merkezlerinden biri olan Marmara Forum, 17 Kasım 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilen 2,5 tonluk Türk Kahvesi rekor denemesinde başarılı oldu. Türkiye'den önce Bosna Hersek'e ait olan dünya rekoru, Guinness Dünya Rekorları organizasyonunun da onayının ardından, Marmara Forum tarafından Türk Kahvesi'nin ana vatanına getirilmiş olacak. 
Marmara Forum Alışveriş Merkezi, 1-20 Kasım tarihleri arasında düzenlediği “International Coffee Weeks” etkinliği kapsamında yarışmalardan tadımlara, workshop'lardan özel dekorlara, kahveye dair gerçekleştirdiği pek çok etkinliğin yanı sıra Guinness Dünya Rekorları organizasyonunun takip ettiği bir rekor denemesine imza attı. Marmara Forum'da 17 Kasım 2018 Cumartesi günü tam 2,5 tonluk dev bir cezvede pişirilen Türk Kahvesi ile gerçekleştirilen rekor denemesi başarıya ulaştı. Guinness'in de onayının ardından dünya rekoru tescillenmiş ve resmen Türkiye'ye geçmiş olacak.
Hazırlanan özel bir cezvede saatler süren pişirme aşamasının ardından bugüne dek Bosna Hersek'te olan dünya rekoru resmi değerlendirmenin ardından ait olduğu topraklara, Türkiye'ye kazandırılmış olacak. Marmara Forum'un etkinlik kapsamında Türkiye'nin değeri Türk Kahvesi'nin dünya rekorunu ülkemize taşıma gişiriminin yanı sıra sanal dünyada da dalga dalga yayılacak bir kampanya başlattı.
“Dünyanın en büyük hatırı için #CEZVEmoji” kampanyasını hayata geçiren Marmara Forum, dillere destan Türk Kahvesine özel bir emoji yapılması için, tüm kahve tutkunlarını bu kampanyayı desteklemeye davet ediyor.

Dünya rekoru hakkında:

 • 17 Kasım 2018 Cumartesi günü, Guinness tarafından görevlendirilen hakem heyeti Marmara Forum'da hazır bulundu.
 • Kahve pişirme işlemi başlamadan önce dev cezvenin tüm ölçümleri video ve fotoğraflarla kayıt altına alındı.
 • Ölçümler bittikten sonra kahve pişirme işlemi başladı.
 • Kahve pişirildikten sonra son ölçüm gerçekleştirildi ve pişirilen kahve, katılımcılara dağıtıldı.
 • Dev kahve cezvesinde 90 kilo kahve ve 20 kilo şeker kullanıldı, toplam 2,5 ton Türk Kahvesi pişirildi.
 • Toplam 25.000 bardak Türk Kahvesi dağıtıldı.
 • 1 metre 86 cm yüksekliğindeki Dev Türk Kahvesi cezvesi, geleneksel pişirme usulüne uygun bir hazırlık süreci gerçekleştirilebilmesi için özel olarak tasarlandı.
 • Rekor denemesi, hijyen koşullarına dikkat edilerek gerçekleştirildi.

26 Kasım 2018 Pazartesi

Elektrik Kesintisine Bağlı Su Kesintisine Son
Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan yıllardır Niğde'de elektrik kesintisi ardından yaşanan su kesintilerine su kuyularına jeneratör yerleştirerek çözüme kavuşturuyor.

Niğde Belediyesi, enerji kesintisine bağlı olarak su kesintisi yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için gerekli önlemleri alıyor.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan vatandaşın hiçbir konuda mağduriyet yaşamaması için yoğun çaba sarf ediyor. Bu kapsamda şehir genelinde vatandaşların elektrik arızalarından kaynaklı su kesintilerinden etkilenmemesi amacıyla çalışmalar devam ediyor. Yılların sorununa karşı su kuyularına 75-100 KW (KiloWatt) jeneratörlerin kurulması işlemlerine başlanıyor. Bu sayede elektrik kesintisine bağlı olan su kesintilerinin önüne büyük oranda geçilmiş olacak.

 Önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek olan su kuyularındaki jeneratörlerle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Bu sistem sayesinde meydana gelebilecek elektrik kesintilerinde jeneratör devreye girerek depolardaki su seviyesi korunacak. Şehrimizde belediyemizin kendisine ait olmayan nedenlerden dolayı su kesintileri olmaktaydı. Bu sorunu yıllarca hep beraber yaşadık.  Elektrik enerjisi kesintisi olduğunda su depolarımızda su seviyesi bir anda düşüyordu, şehir şebekemize de su veremiyorduk. Bu durumu gidermek için içme suyu merkezimize aldığımız jeneratörlerimizi önümüzdeki günlerde faaliyete geçireceğiz. Bu sayede elektrik kesintisine bağlı su kesintilerimizin önüne önemli ölçüde geçmiş olacağız. Jeneratörlerin yerleştirilmesi için alt yapı çalışmalarını başlatarak jeneratörlerin yerlerini hazırlatıyoruz” dedi.
Tüketici Güven Endeksi, Kasım 2018

VALİ YILMAZ ŞİMŞEK VE EŞİ
  "25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ" MESAJI

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, kadınlarımızın sorunlarının paylaşıldığı, maruz kaldıkları kötü tavır ve davranışların engellenebilmesi için çözüm yollarının arandığı ve tüm dünyada kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kararı ile ilan edilen bir gündür.

Yeryüzünde hiç bir canlı şiddeti hak etmemektedir. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan Değerli Kadınlarımıza gerekli sevgi ve saygıyı göstermemiz en önemli görevlerimizdendir. Kadına karşı sergilenecek her türlü şiddet, kadınların en temel hakkı olan insan haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Kadına şiddetin önlenmesinde eğitimin ve öğretimin önemi çok büyüktür. Bu aşamada görevin en büyüğü Sevgili Öğretmenlerimize ve eğitimin ilk basamağı olan aile eğitiminde anne ve babalar olarak bizlere düşmektedir.

Bu doğrultuda Kadına şiddetin önlenmesi amacıyla Devlet olarak,  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından, şiddet mağduru, kalacak yeri olmayan ve can güvenliği tehdit altında bulunan kadınlarımıza çocuklarıyla birlikte Kadın Konukevlerimizde barınma hizmeti vermenin yanında, iyileştirme ve her türlü destek hizmetleri sunulmaktadır. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa kapsamında alınan tedbir kararlarının takibi de Valiliğimizin koordinesinde ilgili diğer kurumlarla birlikte yürütülmektedir.

Kadına karşı şiddet sorununun  gündeme getirildiği 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde, tüm kadınlarımızın yanında ve destekçisi olduğumuzu belirtir,   tüm kadınlarımızın mutlu, sağlıklı huzur ve mutlu bir dünyada hiçbir şiddete maruz kalmadan yaşamalarını dileriz.
                                                                                     
  Yılmaz ŞİMŞEK-Dr. Çiğdem Olgun

                                                                                                
  Niğde Valisi ve Eşi

25 Kasım 2018 Pazar

Dış Ticaret İstatistikleri, Eylül 2018
TÜİK verilerine göre;Ülkemizde, ihracat %22,4 arttı, ithalat %18,3 azaldı.
Kırıkkale’de ihracat % 47,3 arttı, ithalat % 297,5 arttı.
Aksaray’da ihracat % 37,8 arttı, ithalat % 59,8 arttı.
Niğde’de ihracat % 19,2 arttı, ithalat % 121,1 arttı.
Nevşehir’de ihracat % 10,0 azaldı, ithalat % 46,8 azaldı.
Kırşehir’de ihracat % 33,2 arttı, ithalat % 29,5 arttı.


24 Kasım Öğretmenler Günü Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı


24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri 23 Kasım Cuma günü Cuma Namazı öncesinde Niğde Paşa Camii´nde Şehit Öğretmenler için hatim duası ve mevlid-i şerif okunması ile başladı. Ardından Bor Çukurkuyu Kasabasında oluşturulan hatıra ormanına fidan dikimi töreninde öğretmenler bir araya geldi.
24 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 09.30 ´da Atatürk Anıtına Milli Eğitim Müdürlüğü Çelengi İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim YAŞAR tarafından sunuldu.
İl Kültür Merkezi Salonunda devam eden kutlama programına Niğde Vali Vekili Adnan TÜRKDAMAR, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Garip GÜMÜŞ, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali NEBOL, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim YAŞAR, protokol mensupları ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı  İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim YAŞAR yaptı.
Program mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni, günün anlam ve önemi konuşması, emekli öğretmenler adına konuşma, şiir okunması, oratoryo gösterisi ile devam etti.
Programın son bölümünde emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin takdimi yer aldı.
Öğretmenler Günü kutlama programı 24 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 19.00´da 7 İklim Öğretmenler Korosunun konseri ile son buldu.
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2018

24 Kasım 2018 Cumartesi

TÜM ÖĞRETMENLERİN GÜNÜ KUTLU LSUN


VALİ YILMAZ ŞİMŞEK’İN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Atatürk’e 1928 yılında Başöğretmenlik unvanının verildiği 24 Kasım gününü 1981 yılından itibaren Öğretmenler Günü olarak kutlamaktayız.
Emek, fedakârlık, hoşgörü isteyen ve gücünü sevgiden alan Öğretmenlik mesleği, Ülkemizde saygınlığı en yüksek mesleklerin başında gelmektedir.
Sağlıklı ve bilinçli nesillerin yetişmesi için Ülkemizin her köşesinde büyük özveri ile eğitim- öğretim faaliyetlerini sürdüren, ailemizden sonra bizlere hayatı öğreten, her an etkisini yanımızda hissettiğimiz sevgisini ve şefkatini esirgemeyen kıymetli Öğretmenlerimiz, hepimizin gönlünde müstesna bir yer tutmaktadır.
Nitekim Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “ Öğretmenler Yeni Nesil Sizlerin Eseri Olacaktır, Milletleri Kurtaranlar Yalnız ve Ancak Öğretmenlerdir ” sözlerinde haklı yerini bulan, ilim ve irfan ordusunun vazgeçilmez unsuru, her alanda yeniliği savunup gerçekleri anlatan, milli ve manevi değerlerimizin teminatı çocuklarımızı büyük bir sabır ve özveri ile yetiştiren, aynı zamanda geleceğimizin mimarı da olan değerli Öğretmenlerimizle ne kadar gurur duysak azdır
Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş Öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum.

23 Kasım 2018 Cuma


Konut Satış İstatistikleri, Eylül 2018

  TÜİK Verilerine göre;Türkiye'de, 2018 Eylül ayında 127 327 konut satıldı.
  Kırıkkale'de, 2018 Eylül ayında 705 konut satıldı.
  Aksaray'da, 2018 Eylül ayında 849 konut satıldı.
  Niğde'de, 2018 Eylül ayında 639 konut satıldı.
  Nevşehir'de, 2018 Eylül ayında 355 konut satıldı.
  Kırşehir'de, 2018 Eylül ayında 538 konut satıldı.

22 Kasım 2018 Perşembe

HER EVE , İŞ YERİNE BİR YEREL GAZETE

HER EVE , İŞ YERİNE BİR YEREL GAZETE ; İLİNİZDE  , İLÇENİZDE  YAYINLANAN YEREL BASINA DESTEK OLUN..., DAHA UZUN YILLAR SİZLERİ HABERLERDEN HABERDAR ETMELERİ İÇİN; HER EV VEYA HER İŞ YERİ BİR YEREL GAZETE ALSIN...
..
DİYALİZ HASTALARINA MORAL GÜNÜ
Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Ünitesi’nde tedavi gören hastalar için moral günü düzenlendi.
Niğde Ömer Halisdem​ir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Ünitesi’nde tedavi gören hastalar için düzenlenen moral gününde çok sayıda diyaliz hastası ve yakını, hastane personeliyle bir araya gelerek farklı bir etkinliğe imza attılar.
Hastane Diyaliz Ünitesinde gerçekleştirilen Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi 
Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÜNAYDIN, hastane yetkilileri ve çok sayıda diyaliz hastasıyla aileleri katıldı.
Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÜNAYDIN; Diyaliz hastalarının maddî ve meslekî kayıplar, sosyal çevre ve etkinliklerden uzaklaşma ve hastalığın belirsizliği gibi farklı sorunlar yaşadıklarına dikkat çekerek, “Diyaliz hastalarımızın moral ve motivasyonlarını yüksek tutarak ve yakınlarının desteğiyle bu süreci daha kolay atlatmalarına yardımcı olmak için birtakım uğraşlar edinmeleri gerekmektedir. Biz de hastalarımızın yaşamış oldukları sıkıntı ve problemleri bir nebze olsun azaltabilmek ve tedavi süreçlerinde destek olabilmek amacıyla bir araya geldik. Hastalarımızın zor zamanlarında yanlarında olan ailelerine ve göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı diyaliz ünitesindeki tüm hekim ve personelimize teşekkür ederim.” diye konuştu. Etkinlik, davetlilere sunulan çeşitli ikramlarla sona erdi. 

NİĞDE E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNDA KAHVALTI SONRASI KIZILAY’A KAN BAĞIŞI YAPILDI
Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan DÖNMEZ, Adalet Komisyonu Başkanı  Ömer DADAL, Jandarma Bölük Komutanı Üstteğmen Kadir GÜRBÜZ, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü  Ramazan FİDANOĞLU, Kurum Müdürü Osman YAĞCI, Kapalı ve Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Personelinin katılımıyla kaynaşma ve bütünleşme amaçlı kahvaltı programı düzenlendi.
Kahvaltı programının ardından da Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun ev sahipliğini yaptığı kan bağışı kampanyası “BİR KAN ÜÇ CAN” sloganıyla Türkiye ye can dağıtan İç Anadolu Kızılay Bölge Kan Merkezi mobil kan alma ekibi ile sabah erken saatte başlayıp akşam mesai bitimine kadar devam etti. Kan bağışı kampanyasına çok sayıda kurum ve jandarma personeli katıldı.
 Kızılay Mobil Kan Alma ekibi katılımın yoğun olduğunu ve misafirperverliklerinden dolayı çok memnun kaldıklarını ifade ederek kan bağışının önemi hususundaki farkındalığa ve  kan alımına destek verdiklerinden dolayı Kurum personeline teşekkür edip, akşam geç saatlerde kurumdan ayrıldılar.


2023 Eğitim Vizyonu Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi
2023 Eğitim Vizyonu Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim YAŞAR Başkanlığında Düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim YAŞAR başkanlığında il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, il milli eğitim ve ilçe milli eğitim şube müdürlerinin katılımıyla Niğde Öğretmenevinde düzenlendi.
Toplantının başında 2023 Eğitim Vizyonunda da yer verilen Ölçme ve Değerlendirme uygulamalarının Niğde de yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Öğretmenlerince bilgilendirme sunumu yapıldı.
Ardından 2023 Eğitim Vizyonunda yer alan hedefler ve amaçlar konusunda yapılması gereken çalışmalar istişare edildi.
Toplantının açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim YAŞAR, "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK Beyefendinin açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu devletimizin eğitim sistemimize verdiği önemin bir göstergesidir. Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bakanlığımızın belirlediği hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. 2023 Eğitim Vizyonunun ilimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.
Toplantı 2023 Eğitim Vizyonunun incelenmesi ve yapılması gerekenlerin istişare edilmesi ile devam etti.


GÜVENSİZ ÜRÜNLER MECLİS GÜNDEMİNDE 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşların can, mal ve çevre güvenliğini tehdit eden ürünleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına yönelttiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. 
Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Mustafa Varank, bu yıl 45 bin ürünün denetlendiğini ve  güvensizlik kararı verilen 178 ürünün toplatıldığını açıkladı. En çok toplatılan ürünler arasında ise şarj cihazları ile saç kurutma makineleri yer aldı. 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği yazılı soru önergesinde, güvensiz ürünleri gündeme getirdi. 
CHP Milletvekili Gürer, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca can, mal ve çevre güvenliği adına piyasada satışı yapılan ürünlere yönelik denetimler yapılmakta mıdır? Yapılan denetimlerde 2017 ve 2018 yıllarında hangi ürünlere yönelik ceza veya toplatma kararı alınmıştır? Toplatma kararı alınan ürünlerin çeşitleri nelerdir? Kaç kalem ürün toplatılmıştır?” şeklindeki sorulara da yanıt istedi. 
81 İLDE 800 DENETÇİ 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, “Piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyeti; ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesidir. Bu kapsamda Bakanlığımız, sorumluluğunda bulunan ürün gruplarına yönelik olarak, 81 ilde 800'den fazla denetçiyle PGD faaliyetlerini gerçekleştirmektedir” dedi. 
1500’DEN FAZLA ÜRÜN GRUBU…
Görev ve sorumluluk alanımızdaki PGD faaliyetlerinin,  elektrikli ekipmanlar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar, makineler, asansör, enerji verimliliği, otomotiv, gaz yakan cihazlar, piller ve aküler gibi ürün gruplarını içerdiğini belirten bakan Varank, bu gruplar içinde bin 500'den fazla ürünün söz konusu olduğuna dikkat çekti. 
45 BİN ÜRÜN DENETLENDİ 
2018 yılı boyunca yapılan denetimlerde şimdiye kadar toplam 45.102 ürünün denetlendiğini açıklayan Bakan Mustafa Varank,  bu ürünler içerisinde teknik mevzuata uygun olmayanlar tespit edildiğini kaydetti. 
178 ÜRÜN GÜVENSİZ ÇIKTI 
Bakan Varank, uygunsuz çıkan ürünler için idari para cezası uygulandığını ve 178 ürün hakkında güvensizlik kararı verilerek, bunların piyasadan toplatıldığını açıkladı. 
ŞARJ CİHALARI, SU ISITICILARI, SAÇ KURUTMA MAKİNELERİ, ELEKTRİKLİ OCAKLAR…
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varan,  en çok toplatılan ürünlerin; şarj cihazları, kablo, ani su ısıtıcı, saç kurutma makinesi ve elektrikli ocak gibi ürünler olduğunu belirtti. 
GÜRER: “MERDİVEN ALTI ÜRETİME DİKKAT”
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, merdiven altı üretilen, kayıt ve denetim dışı inal edilen ürünlerin doğrudan p0iyasaya sürüldüğü gibi, bu ürünlerin üzerine sahte marka yerleştirilerek de piyasaya satıldığı yönünde iddiaların olduğuna dikkat çekti.
ÖZELLİKLE ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALAR…
Özellikle elektrikli ve elektronik ürünlerin vatandaşların can güvenliğini tehdit ettiğine vurgu yapan Gürer, “Sayın Bakanın verdiği bilgiye göre 81 ilde 800 kişi denetim yapıyor. Ortalama her ilde 10 denetçinin olduğu düşünüldüğünde, denetim yapanların sayısının oldukça düşük olduğu gözleniyor. Bakanlığın bu tür ürünlerin denetimine daha çok önem vermesi gerekiyor” diye konuştu.